אחרי שנכנסתי להליך פשיטת רגל עיקלו לי את החשבון – האם ניתן להביא לביטול העיקול ?

שימוש בחשבון בנק במסגרת הליכי פשיטת רגל , גם אם תחת מגבלות , מקל התנהלותו הפיננסית של החייב ומאפשר לו להפקיד משכורות , לשלם באמצעות החשבון ולשמור על מה שיש לו ועל כן אין ספר שעיקול עלול לשבש את התנהלות השוטפת.

ככלל חייב הפותח בהליכי פשיטת רגל נכנס בשלב מוקדם יחסית של ההליך למעטה הגנה של עיכוב הליכים כללי. עם מתן צו הכינוס מעוכבים כל ההליכים נגד החייב ולא ניתן לפעול נגדו , לא במסגרת הליכי הוצאה לפועל ולא בדרכים אחרות.  משמעות הדבר היא כי נושה בגין חוב שנוצר לפני מועד צו הכינוס לא אמור לנקוט הליכי עיקול  כנגד חייב המצוי באותה עת בהליכי פשיטת רגל. ככל שמי מהנושים לא ידע או לא כיבד את הוראות צו הכינוס ונקט למרות צו הכינוס בהליכי עיקול לאחר שניתן צו הכינוס ניתן לפנות לבית המשפט ולבקש כי בית המשפט יורה על הסרת צו העיקול.

אין סיבה שנושה ( שאינו נושה מובטח) ימשיך לנהל הליכי אכיפה כנגד חייב המצוי בפשיטת רגל שכן מרגע מתן צו הכינוס ואילך הליך הסדרה ופירעון החובות עובר למעשה לסמכותו של בית המשפט אשר ככלל אינו מתיר הליכי גבייה פרטניים בגין חובות שנוצרו לפני מועד צו הכינוס. יצוין בהקשר זה כל בעל חוב מובטח בשעבוד אינו מנוע מכוח צו הכינוס מלנקוט הליכי אכיפה לגביית החוב כנגד החייב.

עם מתן ההחלטה לפיה צו העיקול הוסר על הבנק לאפשר לחייב שימוש בחשבון ( במגבלות הקיימות על חייבים בפשיטת רגל, קרי , ללא אשראי וללא פנקסי צ'קים או כרטיסי אשראי). לעתים כשהעיקול מגיע מתיק הוצאה לפועל דורש הבנק צו ביטול מתיק ההוצאה לפועל ובמצב זה  ניתן לפנות בבקשה  מתאימה להוצאה לפועל במטרה להביא לצו ביטול העיקול בתיק שממנו הגיע צו העיקול על חשבונו של החייב.