איך לצאת מחובות ?

אנשים החייבים כספים למספר נושים מוצאים עצמם לעיתים קרובות מתחבטים בשאלה איך לצאת מהחובות או במילים אחרות כיצד להיפטר מהחובות או להביא לביטול או מחיקה של החובות.

ישנם מספר מסלולי פעולה המאפשרים לחייב לצאת מהחובות ולכל מסלול פעולה יתרונות , חסרונות וסיכויי הצלחה שונים , ולהלן יפורטו המסלולים  העיקריים שקיימים :

יציאה מחובות באמצעות הסדרת חובות אינדיבידואלית

האפשרות הראשונה שמאפשרת לצאת מחובות הנה  ניהול משא ומתן אינדיבידואלי עם כל אחד  ואחד מהנושים בנפרד במטרה להסדיר את החובות ועל מנת  לצאת  מהחובות. באופן טבעי ומכיוון שבהסדרת חובות אינדיבידואלית מעורבים גורמים רבים ובכלל זה הנושים עצמם  ועורכי הדין שלהם , הסדרת החובות לא תמיד פשוטה ויכול להיות מצב שבו לא ניתן להסדיר באופן מלא  את החובות במסגרת משא ומתן  נפרד עם כל נושה.

יציאה מחובות באמצעות הסדרת החוב על ידי  איחוד תיקים

אופציה נוספת להסדרת חובות הנה הגעה למצב של איחוד תיקים אשר הנו מצב שבו כל תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייב מאוחדים , כשהסדרת החוב נעשת באמצעות תיק איחוד . איחוד תיקים נעשה בהוצאה לפועל והוא חל רק  על חובות שנתבעו בהוצאה לפועל בלבד והוא אינו כולל חובות אחרים, ולכן חייב שיש לו חובות שאינם כלולים בתיקי הוצאה לפועל ומעונין בהסדרת החובות יכול למצוא שפתרון של איחוד תיקים אינו פתרון יעיל.

הסדרת חובות בהליך פשיטת רגל

אופציה נוספת אשר מהווה האופציה היעילה ביותר במצב שבו לחייב נושים רבים והיקף החובות  גדול הנה הסדרת חובות במסגרת הליך פשיטת רגל. לחייב הפותח בהליך פשיטת רגל מספר דרכים להסדרה ויציאה מחובות,  כשבמסגרת הליך פשיטת הרגל ניתן להסדיר את החובות על פי קביעות והחלטות בית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל ואף להציע הצעה להסדר נושים בתנאים שונים,  בהתאם לשלב בו מצוי החייב בהליך  ולמצבו הכלכלי של החייב .

יצוין בהקשר זה כי אחד מהיתרונות העיקריים  בעבור חייב הפותח בהליך פשיטת רגל הנו קבלת הפטר מחובות , מה שמאפשר  מחיקת חובות החייב ופטור משפטי פורמלי מהחובות.

כשבית המשפט מפקח , מרכז ומאשר את הסדרת החובות קל יותר להסדיר ולצאת מחובות בהשוואה להסדרת חובות אינדיבידואלית, כמפורט לעיל אשר אינה מלווה בפיקוח מרכזי על תהליך הסדרת החובות.

לכל אחת מן האפשרויות שפורטו לעיל יתרונות וחסרונות שונים ולכן חייב המעוניין לצאת מחובות צריך לשקול ולבחון בקפידה את המסלולים השונים בטרם ינקוט באופן פעולה כזה או אחר.