איך נראה צו כינוס ?

צו כינוס הנו צו הניתן במסגרת הליך  פשיטת הרגל,  בתחילת ההליך,  ובמסגרתו ניתן צו לכינוס נכסיו של החייב. בנוסף נוהג בית המשפט לתת הוראות נוספות ובין היתר ניתנות ההוראות הבאות :

 • בית המשפט ממנה את הכונס הרשמי ככונס נכסי החייב.
 • בית המשפט קובע את צו התשלומים שעל החייב לעמוד בו .
 • בית המשפט מורה לחייב להתייצב לחקירה בפני המנהל המיוחד.
 • בית המשפט מורה לחייב להגיש דוחות תקופתיים. 
 • בית המשפט ממנה מנהל מיוחד ככל שיש צורך בכך.
 • בית המשפט מעכב את יציאת החייב מן הארץ .
 • בית המשפט מטיל הגבלות על החייב הגבלות שונות.
 • בית המשפט מסיר הגבלות מסוימות שהוטלו על החייב .
 • בית המשפט מורה על ביטול עיקול חשבון העו"ש של החייב ומתיר לחייב לפתוח חשבון בנק.
 • בית המשפט נותן הוראות שונות לבעל התפקיד וכן מורה על רישום הערות בדבר צו הכינוס אצל גורמים שונים.
 • בית המשפט מורה לחייב לבצע מסירות של צו הכינוס לנושיו.
להלן דוגמא למראה של צו כינוס טיפוסי.
 
צו כינוס-עמוד1
צו כינוס-עמוד 2
צו כינוס - עמוד 3