אינני מצליח לעמוד בתשלום החודשי וצברתי חוב פיגורים – מה לעשות ?

חייבים רבים נקלעים במהלך  תקופת היותם בהליכי פשיטת רגל לקושי לעמוד בתשלום החודשי שנקבע כי עליהם לשלם לקופת הכונס , מה שעלול לסכן את מעמדם במסגרת הליכי פשיטת הרגל ואף להביא לביטול הליכי פשיטת הרגל והבאת מצבו של החייב למצב שבו היה טרם פתח בהליכי פשיטת רגל. על מנת להתמודד עם מצב של פיגור בתשלומים וצבירת חוב פיגורים חשוב לנתח את מצבו הכלכלי של החייב והנסיבות לחוב הפיגורים בצורה מעמיקה ולאחר מכן למצוא הדרך לרפא את המחדל אם כי ריפוי המחדל אינו מונע בהכרח מצב של ביטול הליכי פשיטת הרגל על ידי בית המשפט . כשיש חוב פיגורים עקב צו תשלומים שלא ניתן לעמוד בו כדאי יהיה לפנות לבית המשפט ולבקש להפחית את התשלום החודשי לסך מתאים יותר בהתחשב בנסיבות ואף להציע דרך לסלק את חוב הפיגורים.

התעלמות מחוב הפיגורים אינה מומלצת שכן סביר להניח שבשלב כזה או אחר יעלה העניין לדיון בבית המשפט או במסגרת פניה של הכונס הרשמי / המנהל המיוחד לחייב. מעבר לכך ככל שחוב הפיגורים גדל כך קשה יותר לרפא את המחדל שנוצר ולכן ככל שהשלב שבו פועל החייב בעניין חוב הפיגורים שלו מוקדם יותר כך יהיה קל יותר למצוא את הפתרון המתאים להסדרת הדברים.