אלו חובות כלולים בהליך פשיטת הרגל ?

ישנם הסוברים בטעות כי רק חובות בהוצאה לפועל או חובות שמתנהלים בגינם הליכים משפטיים נכנסים להליך פשיטת הרגל.

הליך פשיטת הרגל מאפשר הסדרה מרוכזת של כלל חובות החייב לנושיו . החובות הנכללים במסגרת הליכי פשיטת הרגל הנם  מגוונים והם למעשה כל החובות אשר מוגדרים "חובות ברי תביעה בפשיטת רגל"  ואשר נוצרו לפני מועד מתן צו הכינוס כנגד החייב.

המשמעות היא שלא משנה אם החוב המדובר הנו חוב בתיק הוצאה לפועל , קנס , חוב מס או חוב שלא נתבע על ידי הנושה – כמעט כל סוג של כל חוב מכל סוג שהוא נכלל בהליך פשיטת הרגל.

יחד זאת יש לקחת בחשבון שתביעה לדמי נזק בלתי קצובים שאינם נובעים מחוזה  או מהבטחה ( כמו למשל תביעה בגין נזקי גוף)  אינה בת תביעה בפשיטת רגל וכל כן אינה כלולה בהליך פשיטת הרגל . כך גם דרישה למזונות מכוח פסק דין בגין סכומים שמועד פירעונם חל לאחר מועד צו הכינוס, דהיינו מזונות שוטפים.

בהקשר לחוב בגין דמי המזונות שוטפים יצוין  כי הזכאי למזונות על פי פסק דין רשאי לבקש מבית המשפט  כי בית המשפט  יקצוב את מזונותיו השוטפים לתקופה שחלה לאחר מועד צו הכינוס ומשקצב בית המשפט את דמי המזונות יחויב  החייב לשלמם באופן שוטף במסגרת תקופת היותו בהליכי פשיטת רגל.

יש להדגיש כי  אמנם ישנם סוגים רבים של חובות הכלולים בהליכי פשיטת רגל שביחס לגבייתם ייהנה החייב מהגנת צו הכינוס ,אך לא כל חוב הכלול בהליך פשיטת הרגל הוא  חוב בר הפטר , דהיינו חוב הניתן למחיקה, וישנם חובות מסוגים מסוימים כמו חוב מזונות וקנסות אשר עמם החייב יאלץ להתמודד לאחר סיום הליכי פשיטת הרגל  גם אם הוא יופטר מחובותיו במסגרת הליכי פשיטת הרגל.