אני בפשיטת רגל – איך ממלאים הדוח החודשי ?

הדוח החודשי שעל פושט רגל להגיש מוגש על גבי טופס מיוחד שבו מפרט החייב ב-2 טבלאות נפרדת  את מקורות ההכנסה שלו ואת מבנה ההוצאות שלו.

בטבלאות ההוצאות וההכנסות מפרט החייב את הכנסותיו ואת הוצאותיו והוא תומך את הדוח במסמכים המוכיחים את ההכנסות וההוצאות.

מומלץ לשמור עותקים של הדוחות המוגשים וכן לשלוח הדוחות בדואר רשום ולשמור בצד את  אישור המשלוח בדואר רשום.

מומלץ לבדוק עם הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד אם ניתן להגיש דוח דו חודשי , במקום דוח חודשי, מה שעשוי להקל  על משימת הגשת הדוחות.