אני רוצה לצאת מהחובות – מה עלי לעשות ?

חייב הנאלץ להתמודד עם מספר רב של חובות ותיקים משפטיים שנפתחו נגדו צריך לשקול  את הסדרת חובותיו בדרכים שונות . קיימים מספר דרכים מקובלות להסדרת חובות, אשר נבדלים זה מזה במובנים שונים כפי שיפורט מטה.

הסדרת החוב מול כל נושה בנפרד

בשיטה זו , החייב פונה לכל אחד מנושיו בנפרד , ומנסה להגיע עמו להסדר שיאפשר לו לפרוע את החוב. לשם כך עליו סדרת מו"מ עם נושיו השונים.  עמדותיהם של הנושים אינן ידועות בטרם החלו עמם שיחות . לכל נושה אופי שונה, וגישה אחרת לגביית החוב . ישנם נושים נוקשים יותר שאינם מוכנים לפשרות או הקלות בכלל . ישנם נושים שיקלו מעט . ישנם נושים שפרק הזמן עד לפירעון החוב המוסדר חשוב להם . ישנם נושים שחשוב להם יותר לא להפחית מהחוב אך תקופת הפירעון פחות חשובה עבורם. חייב הפונה לדרך זה של הסדרת חובות אינו יודע כיצד יתפתחו הדברים והתוצאה מבחינתו אינה ברורה.  לא בהכרח הוא יגיע להסדר עם כל נושיו ולא בהכרח ההסדר יהיה כזה שיתאים למשאביו הכספיים. ככל שמספרם של הנושים גדול יותר כך יהיה קשה יותר לגבש הסדר עם כול הנושים לשביעות רצונו של החייב.

הליך חדלות פירעון


הליך חדלות פירעון הוא המאפשר לחייב שהסתבך בחובות ונקלע לחדלות פירעון להסדיר את חובותיו על דרך של ניהול הליך חדלות פירעון .  באופן זה הליך הסדרת כלל חובותיו מתבצע באופן מרוכז באמצעות בית המשפט הדן בהליך חדלות הפירעון . דרך זו  להסדרת החובות הנה ברורה ומובנת יותר בהשוואה להסדרת חובות מול כל נושים בנפרד. יחד עם זאת,  הבדיקות הנערכות לצורך הבנת מצבו של החייב בהליך מסוג זה הנן מעמיקות יותר, והסדרת החובות מותאמת יותר ליכולותיו של החייב ומשאביו הכלכליים .

הסדר חוב בהליך חדלות פירעון 


חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מאפשר לחייב להציע לנושיו הצעה להסדר חוב. באופן זה החוב מוסדר על ידי החייב כלפי הנושים שלו , מבלי שיינתן נגדו צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון . לשם כך על החייב להציע הצעה שתזכה לרוב תומך באסיפת נושים. במסגרת הסדר חוב מסוג זה אין צורך לפנות לכל נושה בנפרד וההסדר נעשת כלפי כל הנושים  באמצעות בית המשפט.

איחוד תיקים

איחוד תיקים מאפשר לחייס שנפתחו נגדו תיקי הוצאה לפועל לפנות בבקשה לרשם ההוצאה לפועל לאיחוד תיקים ,  וככל והוא עומד בתנאים שנקבעו בחוק ההוצאה לפועל יאוחדו התיקים ויפתח תיק איחוד שבמסגרתו יבצע החייב תשלום אחד לטובת כל נושיו . איחוד תיקים אפשרי ביחס לחובות בתיק הוצאה לפועל ואינו כולל חובות שלא נפתח לגביהם תיק הוצאה לפועל .

כל דרך מהדרכים שפורטו  לעיל , יתרונות וחסרונות ומסלול אחר , והבחירה בדרך המתאימה תלויה בנסיבותיו של כל מקרה. לעתים הסדרה פרטנית מול נושיים ספציפיים של חובות החייב היא הדרך היעילה , הקצרה והזולה. לעתים הדרך האפקטיבית להסדר החובות עוברת דרך הליך חדלות פירעון מלא ולעתים , הצעה להסדר חוב היא הדרך האידאלית בעבור החייב.