ביטול הגבלת חידוש רישיון נהיגה במסגרת הליכי פשיטת רגל

בשנים האחרונות בעקבות תיקונים שבוצעו בחוק ההוצאה לפועל ניתן להטיל  על חייב הוצאה לפועל  הגבלות חדשות  אשר לא היו קיימות  בעבר כשאחת הבולטות שבהן  הנה  הגבלת חידוש רישיון הנהיגה.

חייב שניתן נגדו צו המגביל את  חידוש רישיון הנהיגה שלו אינו יכול למעשה לחדש את רישיון הנהיגה שלו עם פקיעת תוקפו של רישיון הנהיגה עד לאחר הסרת המגבלה שהוטלה.  לשם חידוש רישיון הנהיגה שלו במצב כזה על החייב לפעול לביטול הצו המגביל או להסדיר את החוב שבמסגרתו הוטל הצו להגבלת חידוש רישיון הנהיגה.

נוצר מצב שבו חייב אשר חידוש רישיון הנהיגה הוגבל בסמוך ולפני המועד בו עליו לחדש את רישיון הנהיגה נמצא בפני מצב שבו אין הוא רשאי לנהוג, מה שמשבש במקרה הטוב את אורח חייו ובמקרה הרע כשהוא תלוי ברישיון לפרנסתו,  פוגע בהכנסתו ובכלכלת המשפחה ואף עלול להביא ליצירת חובות חדשים.

ישנם לא מעט חייבים העושים שימוש ברישיון הנהיגה שלהם לצורכי פרנסה,  שפוטרו מעבודתם עקב העדרו של רישיון הנהיגה,  כשחלקם מוצאים עבודה מכניסה פחות וחלקם אף נותרים מובטלים.

במסגרת הליך פשיטת רגל ניתן להביא לביטול ההגבלה על חידוש הרישיון הנהיגה של החייב וזאת באמצעות הגשת בקשה מתאימה בבית המשפט הדן בהליכי פשיטת הרגל שנפתחו בעניינו של החייב.

במידה שבית המשפט נעתר לבקשה ומקבל החלטה שמשמעה ביטול ההגבלה על חידוש הרישיון . יש להגיש  בקשות מתאימות בהוצאה לפועל על מנת להביא לביטול ההגבלות הרשומות בתיקי ההוצאה לפועל שבאמצעותם הוגבל חידוש רישיון הנהיגה של החייב. הסרת צווי ההגבלה בתיקי ההוצאה לפועל שבמסגרתם הוטלה ההגבלה תביא להסרת ההגבלה על חידוש רישיון הנהיגה של החייב במשרד הרישוי.

הליכי  פשיטת הרגל מקצרים  למעשה את  הדרך  לביטול חידוש רישיון נהיגה של חייב בפשיטת רגל ,  שכן הגורם המחליט על ביטול הגבלה על חידוש רישיון שהגיע  שהוטלה באמצעות תיקי הוצל"פ שונים  הנו בית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל , בעוד שאם החייב לא היה מצוי בהליכי פשיטת רגל, היה עליו להגיש בקשות נפרדות לביטול ההגבלה בתיקי ההוצאה לפועל השונים,  כשכל בקשה יכולה תיאורטית להידון בפני רשמי הוצאה לפועל שונים שלא תמיד חושבים ומחליטים באותו אופן. יצוין בהקשר זה כי לעתים בית המשפט מורה על ביטול הגבלת חידוש הרישיון כבר במסגרת צו הכינוס מה שחוסך הגשת בקשה נפרדת בנושא לבית המשפט.

לאחרונה נכנס  לתוקף תיקון 69 לחוק ההוצאה לפועל , ובמסגרתו בוטלה הסמכות של רשם ההוצאה לפועל להטיל הגבלה על חידוש רישיון הנהיגה של חייב שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל . ביטול מקביל קיים גם ביחס לקנסות שלצורך גבייתם הוטלה הגבלה על חידוש רישיון הנהיגה של החייב. עוד נקבע כי הגבלה על רישיון נהיגה של חייב שהוטלה על פי חוק ההוצאה לפועל בטלה.