ביטול הגבלת רישיון נהיגה לחייב

ביטול הגבלת רישיון נהיגה של חייב במסגרת ההוצאה לפועל אינו דבר של מה בכך ונהיגה,  למרות הגבלה שהוטלה על החייב,  מהווה עבירה פלילית ומסכנת אותו מבחינה חוקית. בפני חייב שרישיונו הוגבל מספר דרכי פעולה לביטול הגבלה על  רישיון הנהיגה שלו  והדרך המתאימה ביותר תלויה בנסיבות.

לחייב חוב בודד וישנה הצדקה ממשית לביטול הגבלת רישיון הנהיגה

במידה ועל חייב הוטלה הגבלת רישיון נהיגה במסגרת תיק הוצאה לפועל בודד  יתכן והגשת בקשה לביטול הגבלת רישיון הנהיגה במסגרת ההוצאה לפועל תביא לביטול ההגבלה, אך לשם כך יש לשכנע את רשם ההוצאה לפועל שישנה הצדקה אמיתית לביטול ההגבלה על חידוש רישיון הנהיגה והמקרה מתאים לנסיבות שנקבעו בחוק המצדיקות  ומתירות את ביטול ההגבלה על הרישיון.

לא תמיד ניתן ולא תמיד קל יהיה לשכנע את רשם ההוצאה לפועל להסיר את ההגבלה שהוטלה על חידוש רישיון הנהיגה של החייב וכל מקרה נבחן על פי נסיבותיו. כך למשל , שימוש ברכב לצורכי עבודה או לצרכים רפואיים ,  יכולים להוות נימוקים המצדיקים את  ביטול ההגבלה על חידוש רישיון הנהיגה.

לחייב חובות רבים וישנה הצדקה ממשית לביטול ההגבלה על חידוש רישיון הנהיגה

במצב זה רמת הקושי  הכרוכה בביטול ההגבלות שהוטלו בכל אחד מתיקי ההוצאה לפועל עולה משמעותית, שכן יש להגיש בקשות נפרדות לביטול ההגבלה שהוטלה במסגרת כל אחד מתיקי ההוצאה לפועל הרלוונטיים. לא מן הנמנע שכל בקשה תידון בפני רשם הוצאה לפועל אחר בלשכת הוצאה לפועל אחרת , מה שמסבך ומסרבל את תהליך ביטול ההגבלה.

לפיכך נראה כי יש למצוא דרך טובה יותר לביטול ההגבלה על חידוש רישיון הנהיגה על ידי הסדרים פרטניים עם נושים שהגבילו את רישיון הנהיגה של החייב או על ידי איחוד תיקים והגשה בקשה אחת בתיק האיחוד.

ביטול הגבלה רישיון נהיגה במסגרת הליכי פשיטת רגל

כשלחייב חובות בהיקפים גדולים ו, יש לו נושים רבים  וקושי ממשי לפרוע את כל חובותיו לנושים כדאי  לשקול פניה להליכי פשיטת רגל המקנים לחייב יתרונות רבים שאחד מהם הוא ביטול הגבלת רישיון הנהיגה שלו כבר בתחילת הליך פשיטת הרגל במסגרת צו הכינוס. ביטול הגבלת רישיון נהיגה לחייב בפשיטת רגל נעשה כדבר שבשגרה והביטול מאפשר לחייב לפעול לחידוש רישיון הנהיגה שלו תוך שהוא נהנה מעיכוב מלא של כל הליכי הגבייה נגדו ואף עשוי לזכות בהפטר – מחיקה מלאה או חלקית של חובותיו.

המטרה העומדת בבסיס ההחלטה בדבר ביטול הגבלת רישיון הנהיגה של החייב כחלק מהליכי פשיטת הרגל הנה ככל הנראה שיקומית והיא לאפשר לחייב שאיתרע מזלו והסתבך בחובות להשתקם תוך שהחייב זוכה למטריית הגנה בדמות עיכוב ההליכים נגדו והסרת ההגבלה על מנת לאפשר להשתקם ואף להגדיל את הכנסתו על ידי פתיחת מגוון העבודות המצריך את החייב לרישיון נהיגה.