ביטול עיקול בחשבון – כיצד להסירו ?

במצב שבו חשבון בנק מעוקל על ידי מספר נושים,  קיימים לא אחת   מספר צווי עיקול שהוטלו על הזכויות בחשבון  הבנק על ידי נושים שונים,  ולרוב במסגרת תיקי הוצאה לפועל שונים . לעיתים ישנם מעקלים נוספים כדוגמת רשויות המס ועיריות,  שביצעו עיקול שלא דרך ההוצאה לפועל אלא על פי חוק ספציפי אחר המסמיך אותם לבצע עיקולים. כדי להביא לביטול עיקולים  בחשבון בנק יש להביא בחשבון את המצב המשפטי הספציפי בו מצוי החייב.

במידה והחייב מצוי באיחוד תיקים הדרך לביטול העיקול הנה באמצעות הגשת בקשה מתאימה לביטול העיקול על חשבון הבנק במסגרת תיק האיחוד.

במידה והחייב אינו מצוי באיחוד תיקים עליו להגיש בקשה מתאימה במסגרת כל אחד מהתיקים שבאמצעותם הוטלו עיקולים ולהביא לביטול כל עיקול פרטני בכל אחד מן התיקים. המלאכה אינה פשוטה היות וכל בקשה צריכה להיות מוגשת בתיק הוצאה לפועל אחר ובכל בקשה  יכול לדון רשם הוצאה לפועל אחר. במצב דברים זה וכשיש מספר עיקולים,  התוצאה תלויה בכך שכל רשמי ההוצאה לפועל יעתרו לבקשה ויורו על ביטול העיקול שהוטל בתיק הרלוונטי. כשהחייב נתון בחובות ואינו עומד בצו התשלומים לא תמיד יעתר רשם ההוצאה לפועל לבקשה לביטול עיקול , שכן מחובותו של חייב בתיק הוצאה לפועל לפרוע את חובותיו לנושים וחייב שמבקש סעד של ביטול עיקול מבלי לקיים את התחייבויותיו יכול להידחות.

במידה והחייב  מצוי בהליך  פשיטת רגל , לרוב במסגרת צו הכינוס שניתן מורה בית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל על ביטול העיקול שהוטל על חשבון העו"ש שלא החייב וזאת על מנת לאפשר לו להתנהל בחשבון ביתרת זכות וללא פנקסי שיקים. הוראת בית המשפט בהליך פשיטת רגל גוברת על צוי העיקול שהוטלו במסגרת תיקי ההוצאה לפועל הפרטניים שמכוחם הוטלו העיקולים . 

משנכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי , ביטול עיקול בחשבון כלול בצו לפתיחת הליכים,  הניתן כבר בתחילת הליך חדלות הפירעון , בדומה למצב במסגרת הליך פשיטת רגל.