ביטלו לי את הליך פשיטת הרגל- מה יקרה לכסף ששילמתי לקופת הכינוס ?

הסנקציה המרכזית המוטלת במקרה בו חייב שפתח בהליך פשיטת רגל אינו עומד בהתחייבויותיו הנה ביטול הליך פשיטת הרגל. לעתים ביטול ההליך נעשה בתוך מספר חודשים ולעתים אף לאחר שנים, וזאת לרוב לאחר שבית המשפט התרה בחייב שאם לא יתקן את מחדליו יבוטלו הליכי פשיטת הרגל בעניינו. עד למועד הביטול מצטברים כספים בקופת פשיטת הרגל, חלקם נובע מתשלומי החייב וחלקם ממימושי כספים ונכסים של החייב שבוצעו טרם הביטול.

לעתים קרובות נשאלת השאלה- מה קורה לכספים שהצטברו בקופת פשיטת הרגל במקרה בו מתבטל הליך פשיטת הרגל ?

התשובה היא כי הכספים שהצטברו בקופת החייב משמשים לכיסוי הוצאות הליך פשיטת הרגל ובכלל זה,  לתשלום הוצאות המנהל המיוחד או הנאמן שמונה, תשלום שכר השגחה לכונס הרשמי,  והיתרה לאחר כיסוי ההוצאות משולמת לנושים שתביעות החוב שלהם אושרו  או לנושים שפתחו תיקי ההוצאה  נגד החייב.

המשמעות היא שכספים ששילם החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל יקוזזו כנגד הוצאות ההליך וחובותיו של החייב , ככל שתוותר יתרה לקיזוזם, ולכן חייב השוקל לפנות להליך פשיטת רגל לשקול מראש את מידת נכותו לעמוד בהתחייבויות ההליך , שאחרת כניסה להליך פשיטת הרגל וביטולו לאחר תקופה , תעלה לחייב בתשלום , מבלי לאפשר לו להשיג את מטרתו המרכזית בהליך מסוג זה – הפטר מהחובות .