בית המשפט דחה בקשה להכרזתו של זיל פלדמן כפושט רגל ע"י בנק דיסקונט

בקשתו של בנק דיסקונט להכרזתו של איל הנדל"ן כפושט רגל עקב חוב נטען ע"ס 138 מיליון שקלים נדחתה לאחרונה על ידי השופט אורנשטיין אשר קיבל את ההתנגדות שהוגשה ע"י פלדמן . דחית הבקשה להכרזתו של פלדמן כפושט רגל התבססה על כך שקיימות מחלוקות לעניין החוב הנטען אשר יש לבררן תחילה בבית המשפט ע"י הגשת תביעה רגילה כנגד זיל פלדמן שכן בירור העניין במסגרת הליכי פשיטת רגל בשלב הנוכחי תגרום לפלדמן לפגיעה בלתי מידתית.