האם לפי "החוק החדש" החובות נמחקים לאחר 18 חודשים ?

השאלה אם חובות חייב בפשיטת רגל נמחקים לאחר 18 חודשים לפי "החוק החדש" נשאלת לעתים קרובות על ידי חייבים בפשיטת רגל והיא נובעת ממידע שגוי, חלקי  ולעתים מטעה שמופץ בנושא.

דיני פשיטת הרגל מבוססים על פקודת פשיטת הרגל אשר הנו פקודה מנדטורית שעברה שינויים במהלך השנים ועקרונותיה הבסיסיים לא השתנו , ואולם בשנת 2013 בעקבות רפורמה בתחום פשיטת הרגל שיזם הכונס הרשמי נבנתה על ידו תכנית עבודה חדשה לקידום וטיפול בתיקי פשיטת הרגל שמטרותיה ,בין היתר, לייעל את הטיפול בתיקי פשיטת הרגל, לתחום ההליך בלוח זמנים ,  וכן לאפשר לחייב הפונה להליכי פשיטת רגל לקבל אופק ברור יותר לסיום ההליך בעניינו.

במסגרת הרפורמה בפשיטת רגל הומלץ כי לאחר 18 חודשים מיום צו הכינוס יקבע על ידי בית המשפט דיון בבקשתו של החייב בפשיטת רגל להכרתו כפושט רגל ובדיון ידונו השאלות הרלוונטיות השונות ובכלל זה אם יש מקום להכריז החייב פושט רגל ואם יש לתת לו הפטר ובאילו תנאים.

יחד עם זאת וחשוב להדגיש זאת,  המציאות היומיומית בבתי המשפט  מראה כי לא תמיד הדיון נקבע דיון  בתוך פרק זמן של 18 חודשים מיום צו הכינוס,  ופרק זמן זה  יכול להתארך או להתקצר בהתאם לנסיבות ושיקול הדעת של בתי המשפט.

כמו כן חשוב להבהיר כי לא תמיד מקבל החייב הפטר מחובותיו בדיון שנקבע , דהיינו החובות לא בהכרח נמחקים במועד הדיון שנקבע,  ואף סביר יותר שחייב בעל כושר השתכרות שלא מוצו נכסיו במסגרת הליך פשיטת רגל , ימשיך גם לאחר הדיון לשלם תשלומים , בין במסגרת תכנית פירעון שנקבע לו ובין שלא במסגרת תכנית פירעון בהתאם לנסיבות ורק לאחר מכן יזכה , אם בכלל , להפטר.

האמירה שיש "חוק חדש"  ושחובות נמחקים לאחר 18 חודשים הנה אמירה שגויה ומטעה , יכול להיות שחלק מהחייבים בהליך פשיטת רגל אכן יזכו להפטר (ללא תנאים ) בדיון שיקבע וחובותיהם יימחקו , אך בהרבה מקרים  זה לא מה שצפוי לקרות בדיון שיקבע.

לסיום,  יוער כי בימים אלו אכן עמלים על ניסוח חוק חדלות פירעון חדש ( חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ) שעשוי לחולל שינויים משמעותיים בחוק דהיום , ברם החוק טרם נכנס לתוקף,  ונכון למועד כתיבת שורות אלו פקודת פשיטת הרגל הישנה שעליה מתבסס החוק הקיים הנה תקפה ומחייבת.