האם ניתן לבטל עיכוב יציאה מן הארץ בפשיטת רגל ?

ביטול עיכוב יציאה מן הארץ  בפשיטת רגל הנה סוגייה המעסיקה חייבים  לא מעטים. במסגרת כל  הליך פשיטת רגל מוטל צו עיכוב יציאה מן הארץ על החייב עד לסיום הליך פשיטת הרגל שנפתח וזאת במועד מתן צו הכינוס. 

לעתים,  חייב בפשיטת רגל מעוניין  לצאת את הארץ למטרות שונות כמו  טיול, ביקור  קרובים ובני משפחה, עבודה , עסקים  וטיפולים רפואיים.

ביטול עיכוב יציאה מן הארץ לחייב בפשיטת רגל אפשרי בתנאים מסוימים.

בית המשפט עשוי  להיעתר בחיוב  לבקשת חייב  לביטול זמני של צו עיכוב היציאה מן הארץ , אם החייב יוכל להעמיד ערובות מתאימות לחזרתו ארצה לאחר תום הביקור בחו"ל ,ולשם כך נדרשים לרוב החייבים להעמיד ערבים טובים להנחת דעתו של בית המשפט שיסכימו לעיכוב יציאתם מן הארץ עד לשובו של החייב ארצה.

כמו כן הערבים חותמים על כתב ערבות שבמסגרתו הם מסכימים לעיכוב יציאתם מן הארץ עד לשובו של החייב ארצה , ומתחייבים לערוב לתשלום חובותיו  של החייב ולקיום התחייבויותיו בהליך במידת הצורך.

לא תמיד יסכים בית המשפט לבטל את  צו עיכוב היציאה מן הארץ אלא במקרים המתאימים וכל מקרה נבחן על ידי בית המשפט לגופו של עניין.