האם ניתן להגיע להסדר עם הנושים במסגרת פשיטת רגל ?

ניתן להגיש בקשה להסדר נושים במסגרת הליכי פשיטת הרגל בכל עת, אך לשם כך יש להביא לגיבוש מצבת החובות התלויה ועומדת כנגד  החייב  וזאת על מנת שניתן יהיה לשקול את ההצעה להסדר נושים .