האם ניתן לקבל פנקסי צ'קים בהליך פשיטת רגל ?

ככלל, חייב הפונה להליך פשיטת רגל כפוף להגבלות  שונות הקבועות בפקודת פשיטת הרגל. בין היתר, ההגבלות הקיימות מונעות  מהחייב מלעשות שימוש בפנקסי צ'קים,  ולכן הוא לא רשאי לקבל צ'קים לצורך שימוש שוטף בהיותו בהליך פשיטת רגל , ונאלץ להתנהל ולשלם בדרכים אחרות.

במרבית המקרים , חייב שניתן נגדו צו כינוס רשאי לנהל חשבון בנק אחד ביתרת זכות , לבצע הוראות קבע , לקבל היתר לשימוש בכרטיס "דיירקט" ( כרטיס לחיוב מיידי ) וללא יכולת לעשות שימוש בפנקסי צ'קים, אך למרות שקיימות דרכים אחרות לבצע תשלום לא אחת , אין לחייב יכולת מעשית לשלם אלא באמצעות צ'קים.

המקרה נפוץ שבו נתקל חייב בפשיטת רגל לעתים קרובות , המדגיש את הצורך בפנקס צ'קים , הנו  המקרה שבו נדרש החייב  על ידי בעל הדירה אותה הוא שוכר לשלם את דמי השכירות בעבור הדירה  באמצעות צ'קים ואז במצב זה , בהעדר יכולת לקבל ולתת צ'קים,  נתקל החייב בבעיה לא פשוטה, שכן ללא יכולת לשלם את דמי השכירות בצ'קים ולהבטיח את התחייבויותיו במסגרת הסכם השכירות באמצעות שיקים לביטחון, מציאת דירה לצורכי מגורים תהפוך למשימה קשה , שעלולה לעלות לחייב בצמצום ניכר של מבחר הדירות שהחייב יוכל לשכור ולא פעם , חייב המצוי בהליך פשיטת רגל , נאלץ להשכיר דירה יקרה, ולעתים דירה שאינה הולמת את  צרכיו , רק מכיוון שהוא מוגבל בשימוש בצ'קים.

ההיגיון מאחורי מתן היתר לקבלת פנקס צ'קים במצב זה הנו ברור . חייב שיקבל פנקס צ'קים,  שמטרתו השכרת דירה יוכל למצוא דירה להשכרה ביתר קלות  שכן מבחר הדירות יגדל,  וכך יוכל לחסוך כסף לטובתו ולטובת נושיו.

נראה כי  שופטי פשיטת רגל מסוימים , במקרים המתאימים,  יסכימו להתיר לחייב בהליך פשיטת רגל לקבל פנקס צ'קים לשימוש מוגבל למטרה מסוימת. לשם כך יש להציג בפני בית המשפט את המקרה ולהבהיר את חיוניות הצורך בפנקס צ'קים.

בהקשר זה יש להדגיש שלא תמיד הבנק שבו מתנהל חשבונו של החייב יסכים להנפיק לו פנקס צ'קים בתנאים שפורטו בהחלטת בית המשפט ונראה כי ישנו קושי משפטי לכפות על בנק המסרב להנפיק לחייב בפשיטת רגל פנקס צ'קים תחת מגבלות, מלהנפיק אותו לחייב.