המנהל המיוחד ביקש ממני להגיע לחקירה – מה עלי לעשות ?

המנהל המיוחד הנו בעל תפקיד במסגרת הליך פשיטת הרגל, וככל מביצוע תפקידו עליו לחקור את החייב אודות נסיבות הסתבכותו בחובות ומצבו הכלכלי וכל מה שהשפיע או משפיע כל מצבו הכלכלי.

 יש לשתף עם בעל התפקיד  על מנת שהוא יוכל למלא את תפקידו, ולגלות הבנה לכך שהפעולה מתבצעת על ידי המנהל המיוחד כחלק מתפקידו.

אם זומנת לחקירה עליך להתייצב לחקירה , להביא איתך את המסמכים שתתבקש להביא,  ולהיות ערוך לחקירה באשר למצבך הכלכלי ונסיבות יצירת חובותיך ולענות  בנימוס לכל שאלה רלוונטית מקובלת במסגרת החקירה. 

מומלץ גם לעדכן את עורך דינך המטפל בהליך פשיטת הרגל  אודות החקירה ודברים שנשאלו ותשובות שנתנו וכן,  לבקש מהמנהל המיוחד העתק צילומי של פרוטוקול החקירה,  ככל שיערך פרוטוקול כזה. המנהל המיוחד רשאי לתת העתק מהפרוטוקול או לסרב לתת אותו.