הסדרי נושים בהליך פשיטת רגל והתנאים להגשת בקשה להסדר נושים על ידי חייב

הסדרי נושים | פשיטת רגל במסגרת הליך פשיטת רגל יכול החייב להציע הסדר נושים אשר הנו במהותו סוג של הסדר פשרה וזאת לצורך הסדרת חובותיו לנושיו השונים.

הסדרי נושים בהליך פשיטת רגל, להבדיל מהסדר נושים אינדיבידואלי לצורכי פשרה,  שמנהל חייב ללא קשר להליך פשיטת רגל, כפופים  לפיקוח בית המשפט המקבל את ההצעה , מעבירה לתגובת הכונס הרשמי והנושים ,  בוחן את ההצעה ומחליט אם לאשרה או לא.

היתרונות של הסדרי נושים כוללים בין היתר,  יציאה מהירה מהחובות , ניהול הסדר החובות בצורה מרוכזת , קבלת פטור מלא או חלקי  מהחובות ויציאה מהירה מהליך פשיטת  ומההתחייבויות וההגבלות הכרוכות בהליך פשיטת הרגל לדרך חדשה.   יש לקחת בחשבון  שהסדרי נושים נושים מצריכים את החייב לדאוג שיהיה ברשותו ( או בקופת הכינוס )  סכום כלשהו שיהיה מקובל על הנושים ו/או בית המשפט לצורך להסדרת  חובותויו ולכן על חייב בפשיטת רגל להערך מבעוד מועד להסדר נושים. הסכום הנדרש במסגרת הסדר נושים משתנה ממקרה למקרה ותלוי בנסיבותיו  הספציפיות של כל מקרה.

בפקודת פשיטת הרגל קיימים 2 מסלולים עיקריים של הסדרי נושים , המסלול האחד הנו  הסדר נושים לפני צו כינוס ואילו המסלול האחר , הסדר נושים לאחר צו כינוס.

הסדר נושים לפני צו כינוס

הסדר נושים לפני צו כינוס או הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל הנו הסדר נושים שמאפשר לחייב שחובותיו עולים סך מסוים  ושטרם ניתן נגדו צו כינוס להציע הצעה להסדר חובותיו .

במסגרת הצעה להסדר נושים לפני צו כינוס על הצעת החייב להביא לפירעון של לפחות 30% מהחובות ברי התביעה בפשיטת רגל וזאת  לא כולל חובות המובטחים בשעבוד.

עוד על חייב הפונה להליך הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודה ומציע הצעה להסדר נושים לקבל רוב של 3/4 מערך תביעות החוב של הנוכחים והמצביעים בהסדר ( ובמקרים מיוחדים,  רוב של יותר ממחצית ערך תביעות החוב של הנוכחים והמצביעים) כמו במסגרת הסדר נושים לאחר צו כינוס כמפורט מטה.

עוד על הסדר נושים לפני צו כינוס ניתן לקרוא במאמר הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל.

הסדר נושים לאחר צו כינוס

הסדר נושים לאחר צו כינוס או כפי שהוא מכונה, הסדר נושים לפי סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל מאפשר לחייב שניתן נגדו צו כינוס להציע הסדר נושים שמטרתו הסדרת החובות וסיום ההליך בהסדר. הסדר נושים לפי סעיף 33 לפקודת הרגל מאשר לחייב שהציע להסדיר לפחות  3/4 ( ובמקרים מיוחדים, יותר מ- 1/2 ) מערך תביעות החוב ולסיים את הליך פשיטת הרגל ובהסדר  ובהפטר .

עוד על הסדר נושים לאחר צו כינוס ניתן לקרוא במאמר : הסדר נושים לפי סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל.