הסתבכתי בחובות – מה עושים ?

לחייב שהתסבך בחובות קיימים למעשה 3 אפיקים שונים להסדרת חובותיו.

פניה להליכי פשיטת רגל –

במסגרת אפיק זה   על החייב שהסתבך בחובות  לפנות להליכי פשיטת רגל  . במסגרת הליכי פשיטת רגל מסדיר בית המשפט את חובות החייב באופן מרוכז תוך שהוא מאפשר לחייב להגיש בקשה להפטר מחובותיו.

איחוד תיקים-

חייב שנפתחו נגדו מספר תיקי הוצאה לפועל נפרדים יכול לבקש כי תיקיו יאוחדו.

במסגרת איחוד תיקים יחויב החייב לשלם תשלום קבוע לתיק האיחוד וזאת לטובת כל תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגדו . חשוב לזכור כי במסגרת איחוד תיקים לא ניתן להכליל חובות שאינם כלולים בתיקי הוצאה לפועל.

הסדרת כל חוב בנפרד –

במסגרת מסלול זה כל חוב וחוב מוסדר באופן פרטני על ידי החייב  על ידי  משא ומתן אינדיבידואלי ונפרד עם כל אחד מהנושים שלו.

 

חייב שהסתבך בחובות אשר מעוניין להסדיר את חובותיו צריך לשקול בקפידה את האופציות השונות להסדרת חובותיו ולבחון בצורה מקצועית מהו האפיק המתאים ביותר להסדרת חובותיו.