הפטר מותנה

הפטר מותנה הנו הפטר המותנה בהתקיימם של תנאים מסוימים אשר נקבעים על ידי בית המשפט. 

כך, למשל, בית המשפט יכול לקבוע כי חייב יקבל צו הפטר ויופטר מחובותיו אם יעשיר את קופת הכינוס בסך של 30,000 ש"ח בתוך 6 חודשים. ככל שאותו חייב יפעל בהתאם להחלטת בית המשפט ויפעל לשלם סך של 30,000 ש"ח לקופת פשיטת הרגל הוא יזכה לקבל את ההפטר המיוחל. 

כך למשל, תכנית פירעון הנקבעת לחייב בהליך פשיטת רגל הנה סוג של הפטר מותנה . התנאי לקבלת הפטר הנו עמידתו של החייב בתכנית הפירעון שנקבעה לו.

הפטר מותנה יכלול לכלול תנאים שאינם תנאים הנוגעים לכסף. כך, למשל, הפטר יכול להיות מותנה בהמצאת מסמכים , העדר מידע חשד אודות החייב, ומימוש זכויות נוכחיות או עתידיות של החייב.

בהתקיים התנאי לקבלת הפטר הופך  ההפטר לסופי ופוטר את החייב   מחובותיו ברי ההפטר בהליך פשיטת רגל . הפטר מותנה אינו סופי והוא יכול להתבטל ככל שהחייב אינו עומד בתנאיו  או להפוך לסופי בהתאם לתנאי המוצמד לו וקיומו בפועל על ידי החייב.