הפטר תוך 18 חודשים – האם זה אפשרי ?

לא אחת מתקבלות פניות של חייבים שאמרו להם ש- "היום מקבלים הפטר תוך 18 חודשים"  והם בטוחים לחלוטין שאם יפתחו בהליכי פשיטת רגל בתוך שנה וחצי בדיוק הם יהיו ללא חובות ובאותו מצב בדיוק כפי שהיו לפני שהסתבכו בחובות.

אינפורמציה חלקית ומטעה פזורה בקרב הציבור,  והיא נעוצה בהבטחות שווא  ובחוסר הבנה של השינויים שחלו בשנים האחרונות בתחום פשיטת הרגל בעקבות הרפורמה בפשיטת רגל כפי שהתווה אותה הכונס הרשמי.

על מנת להבין כיצד צפוי להתנהל הליך פשיטת רגל בעידן הרפורמה יש להתעמק בפרטי מתכונת העבודה החדשה ומשמעותם של השלבים השונים של הליך פשיטת הרגל על בסיס הרפורמה.

לעתים,  במקרים המתאימים , ניתן לקבל הפטר ללא תנאים כבר במעמד הדיון בבקשה החייב לפשיטת רגל הקבוע למועד של כ- 18 חודשים לערך מפתיחת ההליך , אך יודגש כי לא תמיד זה המצב.

במסגרת הליך פשיטת הרגל מתייחסים לפוטנציאל ההשתכרות של החייב כאל נכס בעל ערך כלכלי. חייב שפוטנציאל ההשתכרות שלו הוא כזה שאם יפיק הכנסה הוא יכול להעשיר את קופת פשיטת הרגל לתועלת נושיו ובכך ישפר את שיעור גביית החוב הכולל צפוי  ובהנחה שלא נמצא חוסר תום לב ביחס אליו צפוי , במקרה הטוב, לקבל הפטר המותנה בתכנית פירעון אשר הנה במהותה  תכנית תשלומים  שלעתים נפרשת על פני מספר שנים שאם יעמוד בה החייב הוא יזכה להפטר הסופי המיוחל.

מנגד ,חייב שהתברר כי יצר את חובותיו בחוסר תום לב או התנהל בחוסר תום לב במסגרת הליכי פשיטת הרגל עלול למצוא עצמו במעמד הדיון שיתקיים בתוך כ-18 ממועד פתיחת הליכי פשיטת הרגל בפני ביטול הליכי פשיטת הרגל.

לסיום  ולסיכום ניתן לומר שבתוך כ- 18 חודשים ניתן לקבל הפטר מותנה או לא מותנה או במקרה הפחות טוב,  ביטול הליכי פשיטת רגל, וזאת בהתאם למצב ובהתחשב בנסיבותיו של כל מקרה.

הרפורמה בפשיטת רגל אמנם הקלה על חייבים בפשיטת רגל ובנתה אופק ברור יותר לסיום הליך פשיטת הרגל לחייב , אך נקודת הסיום המדויקת בהליך אינה ידועה והיא תלויה בנסיבות הספציפיות של כל חייב .