הרפורמה בתחום פשיטת הרגל

משרד המשפטים כינס דיון שולחן עגול שנראה כי מטרתו בין היתר לעדכן את מדיניות הכונס הרשמי בעניינים שונים הנוגעים להליכי פשיטת רגל.

בין היתר , הוצע השינוי המרכזי  הבא:

יקבעו לוחות זמנים לניהול הליכי פשיטת הרגל וזאת במטרה לקצר ולייעל את ההליכים לטובת הנושים  והחייבים כאחד.

בתוך 18 חודשים מיום הגשת הבקשה למתן צו פשיטת רגל יחקר מצבו הכלכלי של החייב ויכולתו הכלכלית לפרוע את חובותיו וכן יבדקו תביעות החוב שיוגשו . במהלך פרק זמן זה יציע המנהל המיוחד שימונה  תוכנית לפירעון לחובותיו של החייב שבסיומו יוכל החייב בהתקיים התנאים המתאימים גם לזכות בהפטר מחובותיו.

המצב השורר כיום הוא כזה שאין לוחות זמנים מוגדרים לניהול הליכי פשיטת רגל. אין מועד שנקבע מראש לבדיקת תביעות החוב של הנושים והנושים אינם יודעים מתי הם יקבלו תשלום על חשבון חובו של החייב . כמו כן החייבים בפשיטת רגל  אינם יודעים  כמה זמן הם   יהיו  מצוים  בהליך עד שיזכו לקבל  ההפטר המיוחל.

קביעת לוחות זמנים מוגדרים כאמור לעיל תאפשר מצד אחד לנושה להיפרע מחובו של החייב כלפיו  תוך פרק זמן מוגדר וברור , ומאידך השינוי יאפשר לחייב לדעת ולצפות את טוב יותר את השלבים שיהיה עליו לעבור במסגרת הליך פשיטת הרגל, מה שיכול לעודד מצד אחד חייבים להתמיד בקיום התחייבויותיהם במסגרת ההליך שכן האופק לסיום ההליך יהפוך להיות ברור יותר בעבורם.
שינוי נוסף שהוצע במסגרת הדיון שהתקיים הוא כי הסתרת נכסים , מידע או רכוש מהמנהל המיוחד , מהכונס הרשמי או מבעל תפקיד אחר תוביל להליכי אכיפה כנגד החייב לרבות אכיפה פלילית אשר נראה כי אינה מיושמת באופן מסודר כיום.