התראת פשיטת רגל ליוסי מימן

בית המשפט המחוזי התיר לראש המוסד לשעבר שבתאי שביט להוציא ליוסי מימן התראת פשיטת רגל בגין חוב של יותר משני מיליון שקלים על בסיס פסק בוררות שקיבל תווקף של פסק דין לחובתו של יוסי מימן . זהותו של שבתאי כנושה אשר ביקש להוציא התראת פשיטת רגל נותר חסוי במשך תקופה מסוימת עד שהותרה לפרסום. השופטת שדנה בבקשה להוציא התראת פשיטת רגל ליוסי מימן היא ורדה אלשיך.

הבקשה להוציא התראת פשיטת רגל נדונה בעקבות התנגדותו של מימן בטענה כי חלקו של החוב שולם, אך בסופו של דבר הגיעו מימן , יו"ר אמפל ושביט להסדר מחוץ לכותלי בית המשפט .