זכויותיו של חייב המפגר בתשלומי המשכנתא בהוצאה לפועל

חייב  המפגר בביצוע תשלומי הלוואת משכנתא  או משכון שהועמדה לרכישת דירת מגורים חושף עצמו לנקיטת הליכי הוצאה לפועל לצורך לגביית החוב בגין הלוואת המשכנתא על ידי הבנק למשכנתאות שהעמיד לו את הלוואת המשכנתא.

הליך מימוש המשכנתא עלול להביא למכירת הדירה באמצעות כונס נכסים המתמנה על ידי רשם ההוצאה לפועל לצורך מכירת הדירה וגביית התמורה לסילוק חוב ההלוואה  , מה שעלול להסב לחייב נזק נוסף  עקב הצורך בניהול הליך בלתי רצוני הכרוך בהוצאות נוספות ובמכירת הדירה במחיר שלרוב הנו מחיר הנמוך משמעותית ממחיר השוק שלה.

לא מעטים  המקרים שבהם מימוש דירת מגורים עקב פיגורים בתשלום הלוואת המשכנתא יוצר "כדור שלג" מתגלגל שמביא ליצירת חובות נוספים ולהתדרדרות כוללת של החייב, והחייב מוצא עצמו במהרה נאלץ  להתמודד עם נושים וחובות נוספים עם ולאחר מימוש הדירה.

חייב העומד בפני הליך של מימוש הדירה על ידי הבנק למשכנתאות אינו חסר אונים ויכול הוא להשפיע על הליך המימוש ולעתים השפעתו על ההליך יכולה להביא למניעת הליך מימוש וכינוס הנכסים בעניין דירת המגורים באופן מלא.

תנאי סף לפתיחת תיק הוצאה  לפועל למימוש דירת מגורים

תנאי סף שקבע המחוקק לפתיחת תיק הוצאה לפועל למימוש הלוואת המשכנתא הוא כי חלפו שישה חודשים או יותר ממועד התשלום הראשון שבפיגור מבלי שתשלום זה שולם על ידי החייב.

פתיחת תיק ההוצאה לפועל בגין החוב שבפיגור

ככל שחלפו שישה חודשים או יותר ממועד התשלום הראשון שבפיגור ותשלום זה לא שולם על ידי החייב  אזי יהיה רשאי  הנושה – הבנק למשכנתאות לפתוח תיק הוצאה לפועל לגביית החוב שבפיגור.

פירעון החוב שבפיגור

במסגרת הליכי ההוצאה לפועל יקבל החייב אזהרה בדבר סילוק החוב,  ולחייב עומדת הזכות להודיע בתוך 20 ימים ממועד קבלת האזהרה על רצונו למכור את הדירה לצורך מכירת חוב הפיגורים . לשם כך יעכב רשם ההוצאה לפועל את ההליכים למשך 90 ימים ובכפוף לכך שהחייב הבטיח את פירעון מלוא החוב מהתמורה שתתקבל ממכירת הדירה.

פרק הזמן של 90 ימים מאפשר לחייב לאתר קונה שיסכים לרכוש הדירה ובכך לשלוט על הליך המכירה ולחסוך בהוצאות.

בכל מקרה,  בתוך 90 ימים ממועד מינוי כונס נכסים למכירת הדירה,  רשאי החייב לפרוע את כל החוב שבפיגור והתוספות על החוב שבפיגור ( אגרות , שכ"ט עו"ד ריבית  והוצאות) על מנת למנוע את הליכי מימוש המשכנתא ולחלופין , לפרוע מחצית החוב שבפיגור והתוספות והיתרה בתוך 6 חודשים נוספים.

לאחר שחלפה שנה ממועד תשלום החוב שבפיגור ייסגר תיק ההוצאה לפועל שנפתח . לבקשת חייב ניתן לסגור התיק בתוך 3 חודשים ממועד סילוק החוב.

ביצוע מיידי של מלוא חוב הלוואת המשכנתה

במקרים הבאים ניתן יהיה לבצע באופן מיידי גבייה של מלוא חוב המשכנתא :

  • החייב לא פרע את חוב הפיגורים כאמור לעיל
  • נגד החייב ניתן צו כינוס
  • החייב רימה או בכוונתו לרמות /להונות את נושיו
  • בבעלות החייב או בבעלותו המשותפת דירת מגורים אחרת
  • חוב הפיגורים עולה על 10% מגובה יתרת חוב הלוואת המשכנתא

חייב אקטיבי שאינו נותן לנושה לנהל את הליך גביית חוב המשכנתא לבדו יכול אפוא לשפר את מעמדו ותוצאות האירוע ולהקטין את נזקיו .