חוב מובטח בשיעבוד

חוב מובטח בשיעבוד הנו חוב לנושה אשר דאג להבטיח את פירעון החוב באמצעות רישום שיעבוד בדמות משכנתא או משכון על הנכס. להלן מספר דוגמאות נפוצות לחוב המכונה חוב המובטח בשיעבוד.

חוב בגין הלוואת משכנתא

בנק למשכנתאות המעמיד הלוואת משכנתא ללווה  המבקש לרכוש דירה מבטיח את פירעון החוב באמצעות רישום משכנתה במסמכי הרישום של נכס המקרקעין הנרכש. רישום המשכנתא מבטיח כי לא ניתן יהיה למכור את הנכס מבלי לפרוע תחילה את החוב כלפי הבנק,  ומעניק לבנק עדיפות ראשונה ( לעתים , עדיפות שנייה כשבנק אחר שהלווה כסף רשם שיעבוד על הנכס) ביחס לנכס. החוב כלפי הבנק מכונה במקרה זה חוב המובטח בשיעבוד.

חוב בגין הלוואת ליסינג

חברת ליסינג הממנת הלוואה לרכישת רכב  רושמת במקרים רבים , משכון על הנכס . המשכון נרשם במאגר המשכונות  ומהווה שיעבוד על הנכס. נושה שהעמיד הלוואת רכב מכונה במצב מסוג זה נושה מובטח , והחוב כלפי הנו חוב המובטח בשיעבוד.