כמה זמן אורך הליך פשיטת רגל ?

הליך פשיטת רגל כפי שנקבע בפקודת פשיטת הרגל  אינו מתנהל על פי לוחות זמנים המוגדרים מראש. לא ניתן לקבוע מראש כמה זמן יימשך הליך פשיטת הרגל. באופן תאורטי הליך פשיטת רגל יכול לארוך כ- 7 חודשים או אף כ- 7 שנים או יותר והכל תלוי בנסיבותיו של כל מקרה. הליך פשיטת רגל טיפוסי נפתח כבקשה למתן צו פשיטת רגל בבית המשפט וזמן מה לאחר מכן נכנס החייב לכינוס נכסים על פי צו כינוס. דיון בבקשת החייב למתן צו פשיטת רגל נקבע בטווח של כשנה או שנה וחצי ממועד פתיחת הליך פשיטת הרגל ובמהלך תקופה זו מצוי החייב בפשיטת רגל.

במעמד הדיון בבקשת החייב למתן צו פשיטת הרגל יחליט בית המשפט אם להכריז על החייב כפושט רגל אם לאו. הכרזת החייב כפושט רגל מהווה תום  שלב בהליך הפש"ר ולא סיוטם ההליך.

במהלך תקופת היותו בהליך רשאי החייב להגיש הצעה להסדר נושים ולבקש הפטר . הליך של הפטר הנו שלב פרוצדורלי בפני עצמו הכולל פרסום וזכות תגובה לנושים ואורכו אינו ידוע מראש. למעשה  לא מוגדר לוח זמנים לשלבי פשיטת הרגל השונים  ופרק הזמן שבו ימצא חייב בהליך פשיטת רגל תלוי בגורמים שונים , חלקם בשליטת החייב וחלקם האחר אינו בשליטתו.

יצוין בהקשר זה כי  כיום במסגרת מתכונת העבודה החדשה על בסיס הרפורמה בפשיטת רגל  שהותוותה בתחום זה אמור המנהל המיוחד  לגבש במסגרת ההליך  תוכנית פירעון מוגדרת לכל חייב שתאפשר לחייב לדעת תוך כמה זמן ובאילו תנאים הליך פשיטת הרגל יסתיים ואולם גם במסגרת הרפורמה לכל חייב תוכנית משלו אשר תלויה בגורמים שונים ובין היתר בהתנהגותו והתנהלותו של החייב בהליך.