למה תכנית הפירעון של חבר שלי טובה / גרועה יותר משלי ?

אחת השאלות הנפוצות הנשאלות על ידי חייבים בהליך פשיטת רגל נוגעת לתכנית הפירעון המתגבשת על ידי המנהל המיוחד / הנאמן  במסגרת הליך פשיטת רגל,  ולשוני שבינה לבין תכניות פירעון של חייבים אחרים אשר הנם לעתים , חברים ובני משפחה שפנו גם הם להליך פשיטת רגל. חייב שהתגבשה לגביו תכנית פירעון שואל את עצמו מדוע תכנית הפירעון שלו שונה מתכנית הפירעון של אדם אחר שאותו הוא מכיר.

הסבר קצר למי שאינו מכיר את המונח "תכנית פירעון" : תכנית פירעון הנה תכנית שמתגבשת במסגרת הליך לחייב בפשיטת רגל,  שלאחר ובכפוף ליישומה בפועל יזכה החייב לקבל הפטר מחובותיו.

תכנית פירעון הנה לרוב תכנית תשלומים,  ובמסגרתה נקבע כי ככל שהחייב ישלם לקופת הכינוס / פשיטת הרגל מספר תשלומים מוגדר של סכום מוגדר ויעשיר את הקופה בסכום הכולל שנקבע הוא יקבל הפטר.

לעתים תכנית הפירעון כוללת גם מימושי כספים או נכסים  או זכויות אחרות והכל בהתאם לנסיבות ולהיקף וסוג הנכסים של  החייב. לעתים ובמקרים נדירים יותר תכנית הפירעון כוללת גם כספים ותקבולים מביטולי הענקות / העברות מרמה.

אין תכנית פירעון אחת דומה לאחרת. תכנית פירעון אמורה לקחת בחשבון את כל הנסיבות והנתונים הרלוונטיים למקרה המדובר , והיא אמורה להתאים לכושר הפירעון של החייב את חובותיו ולמצבו המשפטי.

במסגרת תכניות פירעון מתייחסים למשתנים רבים ובכללם : גיל החייב, מצבו המשפחתי של החייב, אופן יצירת החובות, היקף החובות, התנהלותו במסגרת הליך פשיטת הרגל, הכנסתו בפועל , הכנסות התא המשפחתי  בפועל , פוטנציאל ההשתכרות שלו , הוצאותיו ההכרחיות והלא הכרחיות , מצבו הבריאותי והנפשי ולמעשה כמעט כל נתון כזה או אחר יכול להשפיע את היקף תכנית הפירעון.

על המשתנים הנ"ל יש להוסיף משתנים שאינם תלויים בחייב אשר כוללים את המדיניות השיפוטית בתיק המתנהל,  שהיא בעיקר תפיסת העולם של השופט הדין בתיק ביחס להיקף הפירעון שמתאים לכל חייב בנסיבותיו ומידת המאמץ המוטל עליו לפרוע את חובותיו,   וכן אופיו וכישוריו של בעל התפקיד בתיק, ועמדת הכונס הרשמי ביחס לחייב הספציפי.

בנייה ותכנון תכנית פירעון אינה מדע מדויק והיא נגזרת של משתנים רבים, ולכן השוואה בין תכנית פירעון אחת לאחרת אינה השוואה נכונה,  ואינה מלמדת דבר על מידת התאמתה של תכנית הפירעון לאותו חייב שמבצע ההשוואה.

תכניות פירעון יכולות להיות שונות באופן מהותי זו מזו,  וכל עוד נלקחו בחשבון וקיבלו את המשקל המתאים כל הנתונים הרלוונטיים לאותו מקרה, אלו שיש להם השפעה מצמצמת על תכנית הפירעון,  ואלו שיש להם השפעה מרחיבה על תכנית הפירעון , הרי שהתכנית התגבשה בצורה נכונה ומתאימה למקרה הנדון.