מהו דוח חודשי ( דוח תקופתי )

חייב המעוניין לפתוח בהליכי פשיטת רגל מחויב להגיש לכונס הרשמי ו/או למנהל המיוחד דוחות תקופתיים באשר למצב הכנסותיו והוצאותיו וזאת החל ממועד מתן צו הכינוס ואילך.

הדוח החודשי הנו טופס מיוחד המכיל טבלה שבה מפרט החייב מצד אחד את מקורות ההכנסה שלו ( משכורת , קצבת ביטוח לאומי , גמלה ממשרד הביטחון  וכיו"ב) ומנגד את ההוצאות השוטפות שלו  ( הוצאות שכר דירה, ארנונה , חשמל , מים ועד בית גז , הוצאה חד פעמית  וכיו"ב).

בטבלה שבדוח רושם החייב את הסכומים המתאימים ועליו לתמוך את הדוח ולצרף אליו מסמכים המעידים על ההכנסות וההוצאות . כשמדובר, למשל ,  בהכנסה משכר עבודה כשכיר יכול החייב לצרף תלוש שכר וכשמדובר בהגנה מקצבת ביטוח לאומי אפשר לצרף אישור מהביטוח הלאומי בדבר סכום הקצבה המשולמת.

על חייב המצוי בהליך פשיטת הרגל להקפיד על הגשת  הדוח התקופתי באפן קבוע ומסודר  ולמלא הדוח כראוי . ורצוי כי החייב ישמור לעצמו עותק של כל דוח שמוגש על כל מצורפיו וכן אישור בדבר משלוח ו/או הגשת  הדוח לגורם המתאים.

באופן זה יוכל החייב בבוא העת וככל שיהיה צורך בכך להוכיח כי קיים את חובת הדיווח החלה עליו במסגרת הליך פשיטת הרגל.

טיפים להגשה נכונה של דוחות ניתן למצוא במאמר זה .

דוגמא לדוח תקופתי ניתן למצוא כאן