מה זה פשיטת רגל בהליך החדש ?

פשיטת רגל "בהליך החדש" הנו כנוי שהודבק למתכונת עבודה חדשה לניהול תיקי פשיטת רגל שהגה ויזם הכונס הרשמי על מנת להשיג יעדים שונים הנוגעים להליכי פשיטת רגל.

עד לחודש 9/13 לערך התנהלו תיקי פשיטת הרגל בדרך שונה מהדרך שבה מתנהלים הם כיום. אופן ניהול תיקי פשיטת הרגל בדרך הישנה הביא לכך שחייבים רבים הוכרזו פושטי רגל מבלי שקיבלו הפטר תוך שהם עדיין בהליך שמתנהל תחת הגבלות, תחת פיקוח ותחת חובה לעמוד בתשלומים חודשיים כפי שנקבעו להם. כתוצאה מכך תיקי פשיטת הרגל הלכו ונערמו על המדפים מבלי שחייבים ידעו או הבינו מה צופן גורלם בהליך וכמה זמן הוא יימשך.

במסגרת רפורמה שיזם הכונס הרשמי בתחום פשיטת הרגל,  בנה הוא תכנית עבודה חדשה המבוססת על שלבים שונים , לוחות זמנים מוגדרים ומסלולים משפטיים ברורים לסיום הליך פשיטת הרגל.

מתכונת העבודה החדשה מאפשרת לחייב הפונה להליך פשיטת הרגל להבין כיצד צפוי ההליך להתנהל בעניינו , מה מצופה ממנו בהליך, וכיצד ומהו טווח הזמן הצפוי עד לסיומו של ההליך.

ה- "הליך החדש" לפשיטת רגל אינו אפוא באמת הליך חדש. זהו אותו הליך עתיק יומין המבוסס על דיני פשיטת הרגל הקיימים , ברם מתכונת העבודה לניהול תיקי פשיטת רגל הנה מתכונת חדשה,  המאפשרת לחייב הפונה להליכי  פשיטת רגל כיום לצפות את נקודת הסיום שלו.

מתכונת העבודה החדשה מעודדת חייבים לעשות מאמץ לפרוע את חובותיהם במסגרת הליך פשיטת הרגל, ומתמרצת אותם לעשות זאת על ידי מתן הפטר לחייב שעמד בהתחייבויותיו במסגרת הליך פשיטת הרגל ואשר יצר את חובותיו בתום לב והתנהל בתום לב בהליך.

בכך מאפשרת מתכונת העבודה החדשה לחייבים הראויים לכך,   לפתוח דף חדש ללא חובות בתוך פרק זמן ברור ובכך נותנת לו אופק ודרך לתכנן את עתידו לאחר שיימחקו חובותיו.

גם הנושים נהנים ממתכונת העבודה החדשה , שכן מתכונת העבודה החדשה ( או "ההליך החדש" כפי שמכנים אותו) מגדירה ומתחמת בזמן את הליך פשיטת הרגל וכך ברור יותר לנושה מתי יזכה כי חובו יפרע.

מתכונת העבודה החדשה מפחיתה גם את העומס על מערכת המשפט ועל הכונס הרשמי שכן היא מאפשרת להתחיל ולסיים את הליכי פשיטת הרגל בתוך פרק זמן מוגדר.

עוד על הרפורמה בפשיטת רגל ניתן למצוא במאמר: הרפורמה בפשיטת רגל – האם ההפטר המיוחל קרוב מתמיד ?