מה זה תכנית פירעון ?

תכנית פירעון הנה שם לתכנית שלרוב הנה תכנית תשלומים ובמסגרתה קובע בית המשפט את המתווה הכספי שיאפשר לחייב בפשיטת רגל לסיים את הליך פשיטת הרגל ולקבע הפטר מהחובות.

תכנית פירעון הנה סוג של תכנית כלכלית שקובע בית המשפט , שמטרתה לאפשר לחייב שפנה להליך  פשיטת רגל לפרוע את חובותיו בחלקם או במלואם, לרוב בתשלומים ,  בהתאם לנסיבות ולזכות לאחר עמידתו בה להפטר מחובותיו.

תכנית הפירעון לחייב בפשיטת רגל נקבעת לרוב במועד הדיון הצפוי להתקיים בעניינו . לקראת הדיון מוגש על ידי המנהל המיוחד דוח מסכם ובמסגרתו סוקר המנהל המיוחד את מצבו של החייב , ובין יתר הנתונים, ממליץ המנהל המיוחד , במקרים המתאימים , על תכנית פירעון לחייב . תכנית הפירעון בדוח המסכם מהווה המלצה לבית המשפט בדבר תכנית התשלומים והמימושים שיש לקבוע לחייב כתנאי לקבלת הפטר מהחובות . 

הרכיבים של תכנית פירעון כוללים במקרים רבים תכנית תשלומים חודשיים הנפרשת על פני תקופה המשתנה ממקרה למקרה. עמידתו של החייב בתכנית התשלומים צפויה להעשיר את קופת הכינוס בסכום כלשהו שיאפשר לנושים לקבל שיעור מסוים מחוב החייב כלפיה  בכסף . התשלום שישולם לנושים מכונה "דיבידנד".

ארכה של תכנית הפירעון וגובה התשלום החודשי משתנה ממקרה למקרה ותלוי בגורמים רבים ומשתנים , בין היתר, בגילו של החייב , מצבו הכלכלי, היקף נכסיו, הוצאותיו השוטפות, היקף החוב הכולל,  ומבנה החוב הכולל, אופן התנהלותו של החייב בהליך פשיטת הרגל ואף הנסיבות שבהן נוצרו חובותיו.

לעתים תכנית פירעון כוללת גם מימוש נכסים של החייב . לדוגמא , חייב אשר הנו בעל זכויות בדירה עשוי לקבל תכנית פירעון הכוללת בתוכה רכיב כספי של פדיון זכויותיו של החייב בדירה במקרים המתאימים.

תכנית הפירעון יכולה לכלול גם הוראות שונות בדבר הסרת הגבלות והתחייבויות של החייב , לעתים בהדרגה וחלקם במועד קביעת התכנית . כך, למשל, ישנם בתי משפט הנוהגים לקבוע שבמהלך תקופות תכנית הפירעון יגיש החייב דוחות אחת ל- 6 חודשים במקום אחת לחודשיים.

לא ניתן להשוות בין תכנית פירעון אחת לאחרת מכיוון שכל תכנית פירעון מבוססת על הנתונים הייחודיים של אותו חייב.

לא ניתן לכפות תכנית פירעון על חייב . יחד עם זאת חייב שאינו מסכים לתכנית פירעון עלול להיות מוכרז פושט רגל ולאחר הכרזתו למצוא עצמו ללא אופק ברור לסיום הליך פשיטת הרגל  או אף להגיע למצב שבו בית המשפט מורה על ביטול ההליך בעניינו.

חשוב להכיר בכך שתכנית פירעון הולמת שחייב מסוגל לעמוד בה מאפשר לחייב בפשיטת רגל לתכנן את עתידו טוב יותר,  שכן קביעת התכנית מגדירה  "קו סיום" ברור . החייב יודע באופן ברור מהם התנאים שיאפשרו לו לקבל הפטר ולפתוח דף חדש .