מה יקרה לתיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגדי כשאתחיל בהליכי פשיטת רגל ?

עד לשלב שבו יינתן במסגרת הליך פשיטת הרגל צו כינוס לא צפוי לחול שינוי במצב תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגד החייב וההליכים אמורים (כל עוד לא הוגשה בקשה ספציפית בתיק הוצל"פ מסוים) להימשך כסדרם.

במסגרת צו הכינוס ניתן צו לעיכוב הליכי הוצאה לפועל והליכי גביה בכלל כנגד החייב ולצורך יישום העיכוב יש להגיש את צו הכינוס להוצאה לפועל עם קבלת צו הכינוס אשר הנו צו שיפוטי על רשות האכיפה והגבייה ליישם אותו על ידי עיכוב כלי הליכי ההוצאה לפועל כנגד החייב.

כל עוד מצוי החייב בהליכי פשיטת רגל יחול צו לעיכוב הליכים בכל תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגדו לפני מועד צו הכינוס ואם וככל שיקבל החייב צו הפטר ניתן יהיה להביא לסגירת תיקי הוצאה לפועל בגין חובות שמהם הופטר החייב במסגרת צו ההפטר.

יצוין כי נושה מובטח כהגדרתו בפקודת פשיטת הרגל לא יהיה מנוע מלנקוט הליכי גביה כנגד חייב המצוי בפשיטת רגל ובמצב זה יכול שההליכים שנפתחו במסגרת תיק ההוצאה לפועל שנפתח לגביית החוב המובטח בשעבוד לא יעוכבו.