מחשבון תשלום חודשי בהליך חדלות פירעון

מחשבון צו תשלומים

התשלום החודשי בהליך חדלות פירעון נקבע על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון במועד מתן הצו לפתיחת הליכים,  והוא מבוסס על הנתונים כפי שעולים מבקשת החייב לחדלות פירעון. מאוחר יותר ולקראת הדיון שנקבע בעניינו של היחיד ( החייב) מגבש הממונה המלצות לשיקומו של החייב  , וככל וההמלצה כוללת תכנית פירעון , יקבע תשלום חודשי המבוסס על אומדן הממונה לקביעת התשלום החודשי  בהתאם לנוהל.

מחשבון לחישוב התשלום החודשי בהליך חדלות פירעון

 

כאן ניתן למצוא מחשבון לחישוב התשלום  החודשי  בהליך חדלות פירעון על פי אומדן הממונה על הליכי חדלות פירעון. המחשבון מעודכן על פי הנתונים כפי שפורסמו  נכון ליום 1/1/23 . הנתונים והנוסחה עשויים להשתנות בהתאם לשינויים במדיניות הממונה על הליכי חדלות פירעון , והנתונים המספריים שעליהם מבוסס החישוב. 

המחשבון נועד לתת הערכה בלבד באשר לגובה התשלום החודשי שיכול להיקבע לחייב . אין להסתמך עליו מבלי להיוועץ בעורך דין  חדלות פירעון .

מספר הערות לשימוש  נכון במחשבון :

  • יש להזין את ההכנסות נטו .
  • לא כל הוצאה נחשבת כהוצאה מיוחדת או חריגה ויכול שמה שרואה החייב כהוצאה מיוחדת לא תוגדר כזו על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון.