מטרותיו של הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל יכול להיפתח,  הן  לבקשת נושה והן  לבקשת חייב. מטרת הליך פשיטת הרגל  הנה להסדיר את חובותיו של חייב בהתחשב במצבו הכלכלי , פוטנציאל ההשתכרות שלו והיקף נכסיו אל מול התחייבויותיו וכן לאפשר לחייב להיפטר מחובותיו ולפתוח דף חדש ללא חובות וללא נושים הרודפים אותו.

הסדרת חובות מרוכזת

הליך הסדרת חובות במסגרת פשיטת רגל מאפשר לכלל נושי החייב להשתתף בהליך הסדרת החובות  באמצעות הגשת תביעת חוב לכונס הרשמי ו/או למנהל המיוחד , בעלי תפקיד האמונים על פיקוח על נכסי  החייב והזרמת הונו של החייב  לטובת הסדרת חוובותיו.

במסגרת הליך פשיטת הרגל נבדקות תביעות החוב המוגשות על ידי נושי החייב על ידי הכונס הרשמי או על ידי המנהל המיוחד אשר מחליטים אם לאשרם באופן מלא או חלקי או לדחותם. נושי החייב אמורים לקבל במסגרת הליך פשיטת הרגל כספים בשלב בו מחולקים הכספים וזאת בהתאם לסדרי הקדימויות שנקבעו בחוק.

עוד בנושא זה ניתן לקרוא במאמר חובות בדין קדימה וסדרי עדיפויות בנשיה

הפטר מחובות ופתיחת דף חדש

כמו כן הליך הסדרת חובות  במסגרת פשיטת רגל נותן לחייב אופק ורוד יותר בכך שהוא מאפשר לו להסדיר את חובותיו ואף להיפטר ו/או להביא למחיקת  חובות ובכך להתחיל דרך חדשה בחיים ללא חובות וללא הליכי גבייה מטרידים כדוגמאת עיקולים , פקודות מאסר , הגבלת חידוש רישיון וכיוצא בזה.

הפטר חובות מתבצע על פי בקשה למתן צו הפטר המוגשת ונדונה על ידי בית המשפט אשר בוחן קריטריונים שונים ומחליט אם להפטיר את החייב בפשיטת רגל מחובותיו ואת היקף ההפטר מחובות. על מנת לקבל הפטר יש לעמוד בקריטריונים שונים שנסקרו בהרחבה כאן.

נראה כי הליך פשיטת הרגל מבצע  הסדרת חובות באופן אפקטיבי יותר בהשוואה למסלולי הסדרת חובות  אחרים כדוגמאת איחוד תיקים או  מו"מ פרטני מול נושים על מנת להסדיר חובות, שכן במסרת הליך זה מוקנים לבית המשפט סמכויות נרחבות יותר המקנות יותר גמישות משפטית בהסדרת חובות. לא בכדי , בשנים האחרונות הפך הליך פשיטת הרגל להליך פופולרי יותר תוך שחייבים רבים נוהרים לפתחו של הליך זה במטרה להסדיר חובותיהם.