מידע שימושי לחייב בפשיטת רגל וחדלות פירעון

תוכן עניינים

ריכזנו עבורכם בדף זה  מידע שימושי הנדרש לכל חייב , זוכה או צד ג' בהליך פשיטת רגל , חדלות פירעון , הסדר חוב , הליך של פירוק  ובענייני  חובות בכלל. המידע הנו נכון ליום עריכתו והוא עשוי להשתנות בכל עת.

מספרי טלפון חשובים:

שם גורם מספר טלפון
הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון 5067*
רשות האכיפה והגביה 35592*
רשם המשכונות 5601*
רשות המיסים-מיסוקי מקרקעין 4954*
המסלקה הפנסיונית 076-8020400

קישורים חשובים:

 
שם גורם קישור
הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון לחץ כאן
רשות האכיפה והגביה לחץ כאן
המסלקה הפנסיונית לחץ כאן

מערכת תיקי חדלות פירעון ופשר

בקישור הבא תוכל לאתר תיקי פשיטת רגל וחדלות פירעון באמצעות מס' תעודת זהות , שם חייב  ואפילו לפי מס' תיק בית משפט . לאיתור תיק חדלות פירעון / פשר לחץ על הקישור הבא

תשלומים בפשיטת רגל

בקישור הבא תוכל לבצע תשלומים שונים בפשיטת רגל וחדלות פירעון לרבות תשלום הפיקדון לצורך פתיחת ההליך ואגרות שונות. 

תשלומים בהוצאה לפועל

בקישור הבא תוכל לבצע תשלומים שונים  ובכלל זה חובות , הוצאות הליך  שונות ואגרות ביצוע פעולות .לביצוע תשלומים בהוצאה לפועל  לחץ על הקישור הבא.

כניסה לתיקי הוצאה לפועל

בקישור הבא למערכת "כלים שלובים" של רשות האכיפה והגבייה תוכל לצפות בתיקי הוצאה לפוע ולבצע פעולות באופן מקוון . לכניסה לתיקי הוצל"פ  לחץ על הקישור הבא

הורדת טופס דיווח דו חודשי

חייב בהליך פשיטת רגל / חדלות פירעון מחויב בהגשת דוח דו חודשי לממונה / הכונס הרשמי. להורדת טופס דיווח ידני  לדוח דו חודשי  לחץ על הקישור הבא

הורדת טופס תביעת חוב

טופס תביעת חוב הנו טופס המשמש להגשת תביעות חוב על ידי נושי החייב. יש להגיש את הטופס באופן  מקוון באתר הכונס הרשמי . להורדת טופס  תביעת חוב, לחץ על הקישור הבא.

מדריכים קצרים:

מהם חובותיך כפושט רגל ?

אלו חובותיך הבסיסיים בהליך פשיטת רגל:

 • עמידה בצו התשלומים שנקבע בעניינך במסגרת הליך פשיטת הרגל.
 • הימנעות מיצירת חובות חדשים.
 • ככל והנך חייב במזונות עליו לשלם את דמי המזונות שייקצבו על ידי בית המשפט במסגרת ההליך.
 •  הגשת דוחות דו חודשיים מגובים באסמכתאות החל מתחילת ההליך.
 •  התייצבות בפני המנהל המיוחד לצורך חקירה.
 •  המצאת מסמכים שיידרשו על ידי המנהל המיוחד במסגרת ההליך.
 • מסירת מידע והבהרות ככל ויידרש על ידי בית המשפט / המנהל המיוחד .
 • התייצבות לדיון שנקבע ולכל דיון נוסף ככל ויתקיים.

מהם זכויותיך כפושט רגל ?

אלו זכויותיך הבסיסיות כפושט רגל ( מתייחס להליכים שנפתחו ב- 5 השנים האחרונות. בהליכים מוקדמים יותר יכול ויהיו שינויים )  :

 • עיכוב הליכים החל ממועד מתן צו הכינוס.
 • ניהול  בנק ביתרת זכות וללא פנקסי שיקים.
 • ביצוע הוראות קבע ושימוש בכרטיס חיוב מידי.
 • הסרת הגבלת חידוש רישיון נהיגה.
 • הסרת עיקול על חשבון העו"ש ומשכורת.
 • זכות לעבוד ולהשתכר .

 

 

מהם חובותיך כיחיד בהליך חדלות פירעון ?

אלו חובותיך הבסיסיים בהליך חדלות פירעון:

 • עמידה בצו התשלומים שנקבע בעניינך במסגרת הליך חדלות הפירעון.
 • הימנעות מיצירת חובות חדשים.
 • ככל והנך חייב במזונות עליו לשלם את דמי המזונות שייקצבו על ידי בית המשפט במסגרת ההליך.
 •  הגשת דוחות דו חודשיים מגובים באסמכתאות החל ממועד הצו לפתיחת הליכים ואילך.
 •  התייצבות בפני הנאמן לצורך בירור.
 •  המצאת מסמכים שיידרשו על ידי הנאמן במסגרת ההליך.
 • מסירת מידע והבהרות ככל ויידרש על ידי בית המשפט / הנאמן .
 • התייצבות לדיון שנקבע ולכל דיון נוסף ככל ויתקיים.

מהם זכויותיך כיחיד בהליך חדלות פירעון ?

אלו חובותיך הבסיסיים בהליך פשיטת רגל:

 • עיכוב הליכים החל ממועד מתן הצו לפתיחת הליכים.
 • ניהול  בנק ביתרת זכות וללא פנקסי שיקים.
 • ביצוע הוראות קבע ושימוש בכרטיס חיוב מידי.
 • הסרת הגבלת חידוש רישיון נהיגה.
 • הסרת עיקול על חשבון העו"ש ומשכורת.
 • זכות לעבוד ולהשתכר .

מהם המגבלות המוטלות עליך כפושט רגל ובחדלות פירעון ?

אלו זכויותיך הבסיסיות כפושט רגל ( מתייחס להליכים שנפתחו ב- 5 השנים האחרונות. בהליכים מוקדמים יותר יכול ויהיו שינויים )  :

 • עיכוב יציאה מן הארץ 
 • איסור מלהקים או מלהיות בעל עניין בתאגיד.
 • הגבלה מלהחזיק או מלקבל דרכון או תעודת מעבר.
 • הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד כמשמעות מונח זה בחוק שיקים ללא כיסוי.
 • איסור קבלת אשראי  ושימוש בפנקסי שיקים.

קישורים חשובים

טפסים  בפשיטת רגל – טפסים שונים הרלוונטים להליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון

מדריך לפשיטת רגל– מדריך לחייב השוקל פניה לפשיטת רגל

שאלות ותשובות – שאלות נפוצמות ותשובות בענייני פשיטת רגל וחדלות פירעון