מימוש קופת גמל בפשיטת רגל: מתי ובאילו נסיבות ?

סעיף 85 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי נכסי החייב בפשיטת  רגל כוללים כל נכס השייך לו בתחילת הליך פשיטת הרגל וכל נכס שירכוש או יוקנה לו עד למועד הפטרתו מהחובות. חייב הפונה להליך פשיטת רגל מגיע לעתים להליך , כשלזכותו נצברו כספים בקופות גמל, קרנסות פנסיה , ביטחי חיים וקרנות השתלמות . במסגרת הליך פשיטת רגל וכחלק מההליך ועל מנת לאפשר לחייב לפתוח דף חדש בחיים ללא חובות,  נקבעת לחייב תכנית פירעון והפטרו מהחובות מותנה לעתים במימוש נכסים פיננסים כדוגמאת הנכסים הנ"ל . מאמר זה יעסוק במימוש קופת גמל בפשיטת רגל.

האם ניתן לממש קופת גמל בפשיטת רגל ?

סעיף 85 1א לפקודה מסייג מסייג את המימוש של קופת גמל ומכפיף אותה לתנאים שונים . ראשית , נקבע כי לצורך מימוש קופת גמל יש צורך להגיש בקשה לבית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל . לא פחות חשוב מכך , החוק קובע כי ככל ומוגשת בקשה למימוש קופת גמל יש לשמוע את עמדת החייב ולתת לו הזדמנות לטעון את טענותיו. כמו כן יש לקבל את עמדת הכונס הרשמי טרם מימוש קופת הגמל . היות וקופת הגמל הנה כסף הנחסך על מנת להבטיח את ביטחונו הכלכלי של החייב לאחר גיל פרישה , מצא לנכון המחוקק להתייחס למימוש קופת גמל בצורה שונה ממימושם של נכסים אחרים. 

החוק קובע כי ככל והכספים המצויים בקופת הגמל הנם למטרת קצבה וטרם הגיע מועד פירעונם , לא ניתן לממש את קופת הגמל במסגרת הליך פשיטת הרגל.  יחד עם זאת , יש לשים לב שלקופת גמל מופרשים כספים המיועדים למטרות שונות . הסכום המופרש לקופת הגמל משמש הן לטובת הבטחת פנסיה לחייב והן לטובת תשלום פיצויי פיטורים.  המעסיק מפריש כסף לקופת הגמל גם על חשבון פיצויי פיטורים והזכות לפיצויי הפיטורים מתגבשת במועד הפסקת יחסי עובד מעביד , שאז רשאי החייב למשוך את הכספים שנצברו בקופת הגמל לטובת פיצויי פיטורים . רכיב פיצויי הפיטורים אינו בהכרח רכיב המוגן מפני מימוש,  וניתן לממשו על אף שהוא הופקד לקופת גמל.

האם ניתן להשתמש בקופת הגמל כדי לשלם תשלומים במסגרת תכנית פירעון ?

לעתים לחייב שנקבעת לו תכנית פירעון מבקש להשתמש בכספי קופת הגמל כדי לשלם  באמצעותה את התשלומים שנקבעו במסגרת תכנית הפירעון . מכיוון שהרכיב המופרש למטרת קצבת פנסיה עתידית הנו רכיב מוגן שאינו נכס המוקנה לנושי החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל, ניתן לבקש מבית המשפט לממש את הרכיב המוגן על חשבון התשלומים שנקבעו במסגרת תכנית הפירעון .לשם כך יש להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט. יש לקחת בחשבון שלעתים קרובות מימוש קופת גמל יהיה כרוך בתשלום מס בשיעור לא מבוטל מכלל הסכום שהופקד בקופת הגמל, מה שיותיר לטובת המימוש סכום קטן יותר מהסכום המצוי בקופת הגמל בפועל . 

מימוש קופת גמל לעומת מימוש קרן השתלמות 

להבדין ממימוש קופת גמל , מימוש קרן השתלמות כפוף לכללים שונים  . אין המדובר בנכס שהמחוקק מצא לנכון להגביל את המימוש שלו והוא ככל נכס המוקנה לקופת פשיטת הרגל וממומש לטובת חובות החייב.  קרא כאן עוד על מימוש קרן השתלמות בפשיטת רגל.