מעמד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל

חייב המגיש בקשה להכרזתו כפושט רגל צפוי להתייצב בדיון שבמסגרתו ידון בית המשפט בבקשתו למתן צו פשיטת רגל . הדיון בבקשת החייב להכרתו כפושט רגל לא נקבע לפני חלוף פרק הזמן שיש לנושים להגיש תביעות חוב , דהיינו לא פחות מ-6 חודשים ממועד צו הכינוס.

מי צפוי להגיע לדיון ?

לדיון בבקשת החייב למתן צו פשיטת רגל צפוי להגיע נציג מטעם הכונס הרשמי , המנהל המיוחד שמונה בעניינו של החייב, החייב ובא כוחו, נושים של החייב ובאי כוחם.במרבית המקרים לא מתייצבים נושים לדיונים בהליכי פשיטת רגל ומי שמגיעים בפועל הם החייב ובא כוחו, המנהל המיוחד ובא כוח הכונס הרשמי.

אלו נושאים עשויים לעניין את בית המשפט בדיון ?

הנושאים החשובים שנבדקים במסגרת הדיון הם לרוב נושאים  שבחינתם עשויה להשפיע על גורל הליך פשיטת הרגל. אלו הנושאים המרכזיים שיכולים להידון במסגרת הדיון שנקבע:

כיצד התנהל החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל , אם שילם את התשלומים , אם הגיש דוחותיו למנהל המיוחד , אם נחקר ושיתף פעולה בהליך.

  • מה היקף החובת שנתבעו , מהם הסכומים שאושרו , מה היקף החובות בדין קדימה.
  • מהו הסכום המצוי בקופת הכינוס , מהם נכסי החייב הניתנים והלא ניתנים למימוש.
  • כיצד נוצרו חובותיו של החייב והאם נוצרו על ידי החייב בתום לב.
  • האם בוצעו הענקות או העברות מרמה של נכסים.

מהן התוצאות הצפויות במסגרת הדיון שבהליך פשיטת הרגל ?

במסגרת הדיון שמתקיים דן בית המשפט בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל בוחן בית המשפט הדן בהליך אם התקיימו התנאים הנדרשים למתן צו פשיטת רגל. כיום , בעידן הרפורמה בתחום פשיטת הרגל , כבר במסגרת צו הכינוס נקבע דיון גם בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל וגם בשאלת ההפטר  מחובותיו.  במסגרת הדיון בבקשת החייב  מוסמך בית המשפט להורות על אחת מאלו:

הכרזה בצו על החייב כפושט רגל

בית המשפט יכול לקבל את בקשת החייב למתן צו פשיטת רגל ולהכריז באמצעות צו שיינתן על החייב כפושט רגל . עם הכרזת החייב כפושט רגל מוקנים נכסיו לנאמן וניתנים לחלוקה בין נושיו של החייב. בית המשפט לא יכריז  על החייב כפושט רגל אם שוכנע שחובותיו של החייב נוצרו שלא בתום לב או אם אירעו מחדלים בהתנהלותו של החייב המצדיקים את אי הכרזתו כפושט רגל. מחדלים בהתנהלות החייב כוללים , בין היתר, אי הגשת דוחות חודשיים לכונ"ר ו/או  המנהל המיוחד, אי שיתוף פעולה עם המנהל המיוחד  ואי עמידה בצו התשלומים שנקבע.

ביטול הליכי פשיטת הרגל

אם שוכנע בית המשפט כי החייב יצר את חובותיו שלא בתום לב יכול בית המשפט לדחות את בקשת החייב להכרזתו כפושט רגל ולבטל למעשה את הליכי פשיטת הרגל . משמעות הדבר היא הבאת החייב למצבו המשפטי טרם הפתיחה בהליכי פשיטת הרגל.

המונח תום לב הנו מונח משפטי שהגדרתו התפתחה במסגרת פסקי הדין השונים של בתי המשפט אשר יצקו תוכן למונח והציגו מצבים של חוסר תום לב. כשבית המשפט בוחן אם החייב יצר את חובותיו בתום לב או שלא בתום לב בוחן את את נסיבותיו הספציפיות של החייב אל מול הגדרת  המונח כפי שהתפתחה בפסיקה ומקבל החלטה מתאימה בעניינו של החייב.

מצב נוסף שבו בית המשפט יבטל את הליכי פשיטת הרגל הנו במצב בו שוכנע בית המשפט כי החייב יכול לפרוע את חובותיו , דהיינו כי מצבו הכלכלי מאפשר לו לפרוע את החובות שיצר אותו חייב.

מתן צו הפטר לאלתר

במעמד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל רשאי בית המשפט לתת לחייב הפטר לאלתר, דהיינו לפטור אותו באופן מיידי מחובותיו . מתן הפטר לאלתר אינו נפוץ והוא נעשה במצבים מיוחדים המצדיקים זאת .

מתן הפטר מותנה בתכנית פירעון

במסגרת הדיון וככל שהחייב מקיים את התנאים הנדרשים , יכול ויינתן לחייב הפטר המותנה בעמידתו בתכנית פירעון אשר הנה במהותה תכנית תשלומים שעל החייב לעמוד בה כתנאי לקבלת הפטר.

דחיית מועד הכרזת החייב כפושט רגל

במעמד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל רשאי בית המשפט לדחות את מועד מתן ההחלטה בבקשה למתן צו פשיטת רגל על מנת לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו בדרך של פשרה או הסדר בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל. דחיית מועד ההחלטה בבקשה החייב להכרזתו כפושט רגל תעשה לרוב במצב שבו החייב נכון להגיע להסדר וכשהסיכוי להגעה להסדר בנסיבות הנו סביר או במצב שבו לא ניתן להתאים לו תכנית פירעון מתאימה או כי מסיבה אחרת לא בשלו התנאים להכרזתו כפושט רגל.