נאמן בפשיטת רגל

נאמן בפשיטת רגל הנו בעל תפקיד המתמנה לחייב לאחר הכרזתו  של החייב כפושט רגל. באין בעל תפקיד מסוים מתמנה הכונס הרשמי כנאמן על נכסי החייב.

במסגרת הרפורמה בפשיטת רגל , נוהג הכונס הרשמי למנות לחייב בעל תפקיד המכונה מנהל מיוחד אשר משמש בא כוחו של  הכונס הרשמי ותפקידו לבצע פעולות  שונות לרבות  בדיקת נסיבות הסתבכותו של החייב בחובות , התנהלותו הכלכלית השוטפת לרבות הכנסותיו והוצאותיו וכן בירור נכסים וכינוס נכסי החייב וכן לשמש כצד נדרש  להליך פשיטת רגל  ולמלא תפקידים בהתאם להוראות  בית המשפט ופקודת פשיטת הרגל.

עם הכרזתו של החייב כפושט רגל מתמנה בדרך כלל המנהל המיוחד כנאמן לנכסי החייב והוא אמור לנהל את נכסי פושט הרגל ולחלק אותם בין נושיו של החייב כדיבידנדים לנושים. לרוב כשמתמנה נאמן לנכסי החייב , לחייב  נקבעת תכנית פירעון או שקיימים נכסים למימוש . הנאמן כפוף לפיקוח וחובת דיווח לבית המשפט וכשמו כן הוא עלינו למלא את  תפקידו בנאמנות לטובת נושיו.