ניצול הליכי פשיטת רגל לרעה

זהו מונח ששופטים וצדדים להליכי פשיטת רגל מרבים להשתמש בו בהתייחס לחייב  המצוי בהליכי פשיטת רגל אשר אינו עומד בהתחייבויותיו .

כידוע לחייב המצוי בהליכי פשיטת רגל מספר חובות בסיסיות  : עליו לעמוד בתשלום החודשי שנקבע ולשלם אותו כסדרו , עליו להגיש דוחות תקופתיים  הערוכים כראוי ומגובים באסמכתאות באופן סדיר ובמועד,  וכן לשתף פעולה עם המנהל המיוחד שהתמנה לרבות התייצבות  לחקירה , המצאת מסמכים נדרשים וכיו"ב.

חייב שאינו עומד בהתחייבויותיו או מקיים אותן באופן חלקי מכונה  לעתים "חייב המנצל את הליכי פשיטת הרגל לרעה".

חייבים רבים אינם מבינים איך בדיוק הם "מנצלים" את הליכי פשיטת הרגל ומדוע הם מנצלים אותו "לרעה".

לצורך הבנת הדברים חשוב להבין את התכליות שעומדות בבסיסו של הליך פשיטת הרגל.

 מחד, מטרת ההליך היא לאפשר את הסדרת חובות החייב וחלוקת נכסיו בין נושיו בדרך יעילה ומהירה ומנגד, לאפשר לחייב שאיתרע מזלו ושנקלע לחובות בתום לב להשתקם , להסדיר את חובותיו ולפתוח דף חדש בחיים.

עם כניסתו של חייב להליך פשיטת רגל זוכה החייב להקלות והגנות המאפשרות לו לנהל את חייו ביתר קלות. כך, למשל, ההליכים המתנהלים נגד החייב מעוכבים והחייב זוכה לשקט וביטחון כי לא ינקטו נגדו הליכי גביה במהלך תקופת היותו בהליך פשיטת הרגל.

כמו כן , בית המשפט מסיר הגבלות שונות שהוטלו על חייב במהלך התקופה שלפני כניסתו להליך פשיטת הרגל. צו הכינוס כנוסחו נכון למועד כתיבת שורות אלו מאפשר לחייב המצוי בהליך פשיטת רגל תחת כינוס נכסים לחדש את רישיון הנהיגה שלו על ידי הסרת ההגבלה על חידוש הרישיון, לפתוח חשבון בנק ואף לקבל כרטיס חיוב מידי . כמו כן במסגרת צו הכינוס מוסרים עיקולים מסוימים כמו עיקולי שכר ועיקולי עו"ש שהוטלו קודם לכן על החייב,  והכל על מנת לאפשר לחייב המצוי בהליך פשיטת רגל להתחיל בהליך השיקום ולאפשר את הסדרת חובותיו במסגרת הליך פשיטת רגל.

חייב שמצד אחד נהנה מההקלות וההגנות שמקנה לו הליך פשיטת הרגל ומצד שני, אינו עומד בהתחייבויות המוטלות  עליו במסגרת הליך הוא לכאורה חייב מנצל את הליכי פשיטת הרגל  למטרותיו הוא והוא אינו מאפשר את הגשמת המטרה האחרת של ההליך , ולמעשה מנצל את ההליך לרעה.

כידוע , חייב המנצל את הליכי פשיטת הרגל לרעה עלול להביא לכך שהליך  פשיטת הרגל בעניינו יבוטל , משמע הותרתו עם חובותיו במצב שהיה לפני שפתח בהליכי פשיטת רגל והסרת הגנות צו הכינוס .