עיכוב הליכים בפשיטת רגל תוך 24 שעות – האם יש דבר כזה ?

"אני רוצה עיכוב הליכים תוך 24 שעות – שמעתי שזה אפשרי " .

משפט זה ומשפטים דומים נשמעים לא אחת מפי חייבים שניזונים ממידע שגוי /חלקי /מוטעה / מסולף שגורם להם להאמין כי ברגע שבו רגלם תדרוך  במשרד עורך הדין והם יפתחו תיק אצל עורך הדין  יום למחרת כל ההליכים נגדם יעוכבו .

ננתח לרגע את הדברים על מנת להבין אם באמת ניתן לעכב הליכים בתוך "24 שעות" .

הגורם המוסמך לעכב הליכים הוא שופט בית משפט או רשם הוצאה לפועל ועל כך אין חולק.

על מנת לעכב הליכים צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים ומשמעות הדבר שיש לפנות ולבקש   כי שופט או רשם הוצאה לפועל יעכב את ההליכים כנגד אותו החייב.

נניח כי עורך הדין המטפל בעניינו של החייב זריז מאין כמוהו והוא מסוגל להכין את הבקשות והמסמכים המתאימים ולהגישם  "בתוך 24 שעות".

נניח כי גם החייב הוא זריז מאוד, והוא מסוגל להמציא את כל המסמכים הנחוצים להגשת הבקשה , בין שהם ברשותו ובין שיש לקבלם ממוסדות כאלו ואחרים, וזאת "בתוך 24 שעות" .

מטבע הדברים יכול שבקשה זו תענה בחיוב או בשלילה ומטבע הדברים אף אחד לא מבטיח כי ברגע שבו תנחת בקשת החייב על שולחנו של הרשם / השופט המטפל יעזוב הוא את כל ענייניו האחרים, יתפנה מעיסוקיו הרבים וידאג שבתוך "24 שעות " ולא יותר יעוכבו כל ההליכים ביחס לחובותיו של אותו חייב שמתנהלים נגדו הליכים מזה חודשים או שנים.

אכן לרשם ההוצאה לפועל ולשופט בית המשפט לפשיטת רגל יש סמכות להשהות הליכי הוצאה לפועל כנגד חייב המעוניין לפנות להליכי פשיטת רגל , אולם יש לו שיקול דעת אם לעשות כן אם לאו והוא לא מוגבל למתן החלטה בעניין "בתוך 24 שעות". יתכן והוא יפנה את הבקשה לתגובת הצד שכנגד  ויתכן ויבקש הוא הבהרות מאותו חייב כשבינתיים הזמן חולף.

חייב שיש לו 25 תיקי הוצאה לפועל פתוחים צריך להגיש 25 בקשות שונות ב-25 תיקי הוצאה לפועל שונים שיכולים להיות  פזורים בכל רחבי הארץ כשכל תיק יכולת תאורטית שרשם אחר יטפל  או לבקש איחוד תיקים זמני- האם גם במצב זה מובטח לאותו חייב לקבל עיכוב הליכים "בתוך 24 שעות " – נראה שהתשובה בעניין זה ברורה.

כפי שצוין גם לשופט הדן בהליך פשיטת רגל ישנה כמובן סמכות לעכב את ההליכים המתנהלים כנגד חייב, אך אף אחד לא מבטיח לאותו חייב כי רק בגלל שביקש לעכב הליכים ביום שבו נפתח תיק פשיטת הרגל אכן יעוכבו ההליכים נגד החייב ועוד באותו יום וללא תגובה מצד הכנ"ר.

מכאן שעיכוב הליכים "בתוך 24 שעות" יכול תאורטית שיקרה  אך בהחלט יכול גם  שלא יקרה .