עיקלו לי את המשכורת ואני בהליכי פשיטת רגל – כיצד פועלים ?

ככל שהמעקל הנו נושה שהחייב בפשיטת רגל חייב לו כספים והחוב נוצר לפני מועד צו הכינוס ניתן באופן עקרוני לבטל את העיקול.

יש להבחין בין 2 מצבים שונים:

כשהחוב כלול בבקשה למתן צו פשיטת רגל שהגיש החייב יש להגיש בקשה לביטול העיקול על השכר ובאמצעות ההחלטה שתנתן ניתן לבטל העיקול שהוטל.

ככל שהחוב אינו כלול בבקשת החייב למתן צו פשיטת רגל יש לבקש תחילה לצרף החוב להליך פשיטת הרגל ורק לאחר שיצורף ניתן יהיה לבקש לבטל את העיקול שהוטל במסגרתו.