פיזור תיק איחוד – כיצד הוא משפיע על פשיטת רגל ?

באופן עקרוני אין קשר ישיר  בין פיזור תיק איחוד להליך פשיטת רגל ואין בפיזור תיק האיחוד כדי למנוע מפתיחת חייב בהליכי פשיטת רגל.

לעיתים קרובות קורה שחייב המצוי באיחוד תיק מגיע למצב של פיזור תיק האיחוד ולעיתים תכופות  פיזור תיק האיחוד הנו על רקע של אי עמידה בצו התשלומים שנקבע.

פיזור איחוד התיקים אינו מונע מחייב שתיקיו פוזרו מלפתוח בהליכי פשיטת רגל , ואולם במסגרת הליכי פשיטת הרגל יש להביא בחשבון שיהיה על החייב המעוניין להיות מוכרז כפושט רגל  לספק פרטים בדבר פיזור תיק האיחוד, ואולי אף להסביר כיצד יעמוד אותו חייב שלא עמד בצו התשלומים במסגרת תיק האיחוד בתשלום החודשי כפי שיקבע במסגרת הליכי פשיטת הרגל.