פתחתי הליך פשיטת רגל -איך זה ישפיע על הליכי הוצאה לפועל ?

השאלה נשאלת היא למעשה כיצד פתיחה בהליכי פשיטת רגל על ידי חייב משפיעה על הליכי הוצאה לפועל שננקטו וננקטים נגדו.

באופן עקרוני לאחר שמוגשת בקשת חייב לפשיטת רגל רגל ניתן צו כינוס שמשמעו , בין היתר, כי לא ניתן לפתוח בהליכים משפטיים נגד החייב ביחס לחוב בר תביעה בפשיטת רגל ללא אישור בית המשפט ולפי התנאים שנקבעו על ידי בית המשפט.

כמו כן בהתאם לסעיף 22 לפקודת פשיטת הרגל רשאי בית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל רשאי לתת צו לעיכוב הליכים ולעכב  הליכי הוצאה לפועל  המתנהלים כנגד החייב. משמעות הדבר היא שלא ניתן לפתוח תיקי הוצאה לפועל חדשים וככל שיש צו לעיכוב הליכים לא ניתן אף לבצע הליכי גבייה נוספים כנגד החייב במסגרת תיק הוצאה לפועל.

יש לשים לב שעיכוב הליכים אינו זהה במהותו לביטול הליכים ועצם מתן צו לעיכוב הליכי הוצאה לפועל אין בו כדי לבטל הליכי הוצאה לפועל שכבר ננקטו כנגד החייב ולשם ביטול הליכים יש להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל.