מה זה פשיטת רגל לאדם פרטי ?

פשיטת רגל לאדם פרטי הנו כינוי עממי להליך פשיטת הרגל המיוועד לחייבים, בני אנוש שהסתבכו בחובות . כל הליך פשיטת רגל הנו הליך של חייבים  שהנם בני אדם. באשר לחברות,  ההליך המקביל הנו הליך פירוק חברה ובמסגרת החוק החדש , ההליך הוא הליך חדלות פירעון לתאגיד.

פשיטת רגל הנו הליך המאפשר לאדם פרטי שהסתבך בחובות להסדיר את חובותיו באופן מרוכז כלפי הנושים שלו ואף לסיים את פרשת החובות . המטרה המרכזית של חייב  שהוא אדם פרטי הפונה להליך חדלות פירעון הנה להגיע למצב שחובותיו נמחקים באמצעות צו הפטר הניתן על ידי בית המשפט.