פשיטת רגל או איחוד תיקים בהוצאה לפועל – מה עדיף

פשיטת רגל או איחוד תיקים – מה עדיף ? חייבי כספים רבים מתחבטים בשאלה אם כדאי יותר איחוד תיקים בהוצאה לפועל או שמא עדיף לפתוח בהליכי פשיטת רגל. איחוד תיקים ופשיטת רגל הנם מסלולים משפטיים שונים ונפרדים  להסדרת חובות,  ולמרות שהם נראים לעתים כמסלולים זהים  יש ביניהם מספר הבדלים מהותיים שכדאי לשים אליהם לב ולקחת אותם בחשבון בעת קבלת ההחלטה בנושא זה.

להלן, בתמצית,  ההבדלים המהותיים העיקריים בין איחוד תיקים בהוצאה לפועל  לבין הליכי  פשיטת רגל:

הפטר מחובות

משמעות המילה הפטר בהקשר זה היא פטור מחובות. ההבדל המרכזי והעיקרי בין איחוד תיקים לפשיטת רגל נוגע להפטר מחובות.

במסגרת איחוד תיקים מחויב החייב לפרוע את כלל חובותיו כפי שנצברו בתיקי ההוצאה לפועל עד לסילוק מלוא החוב הכולל כשבמהלך התקופה שבה פורע החייב את חובותיו בתיקים מתווספים לחובות  הפרשי הצמדה וריבית בהתאם לתעריפים הקבועים בחוק . לעתים כשמדובר בחובות בהיקף גדול הופכת לעתים משימת הסדר החובות בתיקי ההוצאה לפועל השונים לבלתי אפשרית.

מנגד, במסגרת הליכי  פשיטת רגל רשאי  חייב לבקש כי בית המשפט יפטור אותו מחובותיו באופן מלא או חלקי . ככל שנעתר בית המשפט לבקשת החייב  למתן הפטר  יופטר החייב מכל חובותיו ברי התביעה  או מחלק מסוים מהחובות ברי התביעה,  וזאת  בהתאם להחלטת בית המשפט  ועל פי שיקולו . משמעות ההפטר היא כפי שצוין – מחיקת חובות . קבלת הפטר מאפשרת לחייב בהליכי פשיטת רגל לפתוח דף חדש ללא חובות וללא רדיפת נושים גם ללא הסדרת מלוא החובות לנושים.
אין ספק שהאפשרות לקבל הפטר הנה יתרון מהותי ומשמעותי עבור חייב אשר גם בזכות ההפטר משלם פחות ממה שהוא חייב לנושיו  בפועל לצורך הסדרת כלל חובותיו וגם מקצר את הדרך לחופש ולשעבוד מחובות.

סוגי החוב הנכללים במסגרת הליכי פשיטת רגל

במסגרת איחוד תיקים ניתן לאחד אך ורק תיקי הוצאה לפועל שנפתחו נגד החייב למעט תיק הוצאה לפועל שנפתח בגין חוב מזונות אשר אינו נכלל באיחוד התיקים

מנגד,  במסגרת הליכי פשיטת הרגל נכללים כל חובות החייב אשר הנם ברי התביעה בפשיטת רגל  לרבות חובות שטרם החלה גבייתם בהוצאה לפועל , חובות שלא נגבים בהוצאה לפועל כגון חובות מס הכנסה, מ.ע.מ.  וחובות למוסד לביטוח לאומי. המשמעות היא שגם אם החייב זכה לכך שתיקיו יאוחדו עדיין עליו להתמודד עם חובות אחרים והליכי גבייה הננקטים במסגרתם שכן איחוד התיקים אינו חוסם נושים לחובות שלא ניתן לכלול באיחוד התיקים מלנקוט בהליכים כנגד החייב.

הליכי פשיטת רגל מאפשרים  לחייב שיש לו חובות ממקורות מגוונים יותר להסדיר לרוב את כלל חובותיו , מה שמקל על קבלת פתרון כולל לבעיית החובות.

ערכאת השיפוט שבה מתנהלים ההליכים

הליכי  פשיטת רגל מתנהל בבית המשפט המחוזי במחוז המצוי באזור מגוריו של החייב. לעומת זאת,   איחוד תיקים נעשה בהוצאה לפועל כשהבקשה  לאיחוד תיקים ( או הכרזת חייב כמוגבל באמצעים ואיחוד תיקיו  ) מוגשת בלשכה שבה נפתחו  מירב תיקי ההוצאה לפועל נגד החייב.

עיכוב הליכים כללי

כשנעשה איחוד תיקים כל ההליכים בתיקי ההוצאה לפועל מעוכבים , ברם ככל שישנם הליכי גביה נוספים המתנהלים כנגד החייב שאינם בהוצאה לפועל ( גביית חובות מוניציפליים , חובות  לרשויות מדינה וכיו"ב) לא יחול עיכוב הליכים שניתן במסגרת איחוד התיקים על אותם חובות הנגבים שלא במסגרת ההוצאה לפועל והחייב יוותר חשוף להליכי גביה שינקטו במסגרת אותם חובות שאינם כלולים באיחוד התיקים.

במסגרת הליכי  פשיטת הרגל ועם מתן צו הכינוס נוהג בית המשפט לתת צו לעיכוב הליכים מכוח סעיף 22 (א)  לפקודת פשיטת הרגל שמשמעותו כי לא ניתן לנקוט בהליכים משפטיים נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל ללא אישורו של  בית המשפט הדך בתיק פשיטת הרגל .

הליך פשיטת הרגל מעניק לחייב למעשה מעין מטריית הגנה כוללת  שמאפשרת לו להסדר את כלל חובותיו באופן מסודר ומבוקר מבלי להיחשף לרדיפת נושים כאלו או אחרים אשר אינם כלולים בהליך הסדרת החובות.

החריג לעיכוב ההליכים הכולל במסגרת הליכי פשיטת רגל מתייחס לנושה בעל שיעבוד ראשון על נכס שמחזיק החייב אשר רשאי גם במסגרת הליכי פשיטת רגל לנקוט הליכי גביה כנגד החייב וזאת מכוח סעיף 20(ב) לפקודת פשיטת הרגל.

חובת תום הלב של החייב

במסגרת הליכי פשיטת רגל בוחן בית המשפט את תום ליבו ש החייב , הן באשר לנסיבות יצירת חובותיו והן באשר להתנהגותו במסגרת הליכי פשיטת הרגל  ולקיום התחייבויותיו בהליך זה. לתום ליבו של החייב משקל כבד במסגרת הליכי פשיטת רגל  ומשמעות רבה , הן לעניין הכרזתו כפושט רגל והן לעניין הפטרתו מחובותיו .

מנגד,  במסגרת איחוד תיקי בהוצאה לפועל לא נבחן  תום ליבו של החייב ביצירת חובותיו כתנאי לאיחוד תיקיו או כתנאי להישארותו באיחוד תיקים.

להלן טבלת השוואה המסכמת בתמצית את ההבדלים המרכזיים בין איחוד תיקים לבין פשיטת רגל:

הנתון הנבדק

איחוד תיקים

פשיטת רגל

 מחיקת חובות בהפטר  קיים במקרים ספציפיים לחייבים העומדים בתנאי התיקון לחוק ההוצאה לפועל בעניין הפטר קיים במקרים רבים וניתן כדבר שבשגרה
סוגי החובות הנכללים בהליך תיקי הוצאה לפועל בלבד לא כולל תיקי מזונות, תיקי משכון ותיקים שאינם לביצוע פסק דין או שטר חוב כל החובות נכללים בהליך
ערכאת השיפוט הוצאה לפועל בית המשפט המחוזי
עיכוב הליכים כללי רק ביחס לתיקי ההוצאה לפועל שנכללים באיחוד התיקים עיכוב הליכים כללי ביחס לחובות
תום הלב של החייב לא נבדק לצורך איחוד תיקים נבדק ביחס לנסיבות יצירת החובות ובכל שלבי הליך פשיטת הרגל
ביטול הגבלות ועיקולים הגבלות מסוימות ועיקולים מבוטלים על פי שיקול דעת של רשם ההוצאה לפועל ביטול עיקולי עו"ש, הגבלות על חידוש רישיון נהיגה ועיקולי שכר במסגרת צו הכינוס

סוף דבר

לאור ההבדלים הנ"ל נראה כי הליכי   פשיטת רגל נותנים   לעתים קרובות מענה  יסודי ומעמיק יותר לבעיית חובותיו של חייב, והם מאפשרים לו  להסדיר את חובותיו , ביתר קלות , להיפטר מחובות ולהתחיל חיים חדשים ללא חובות שמעיקים ורודפים אותו. יחד עם זאת לא כל מקרה ובכל מצב יהיה זה מוצדק לפתוח בהליכי פשיטת רגל וישנם אף מצבים שהליכי פשיטת רגל לא יתנו פתרון טוב יותר לחייב המסובך בחובות. על כן חייב המתלבט אם לפתוח הליכי פשיטת רגל או להיכנס לאיחוד תיקים לבחון את מצבו באופן יסודי ומקצועי על בסיס נתוניו הייחודיים ,מה שיאפשר לו לפנות למסלול הסדרת חובות המתאים ביותר עבורו .