פשיטת רגל קטנה

במסגרת פשיטת רגל קטנה פקודת פשיטת הרגל מסמיכה את בית המשפט הדן בהליך פשיטת רגל לנהל הליך פשיטת רגל מקוצר כשהוגשה בקשת חייב להכרזתו כפושט רגל ובית המשפט שוכנע על יסוד תצהיר  או בדרך אחרת כי סך נכסי חייב אינ ועולה על סך שנקבע בחוק.

בנוסף, ככל שסך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 ש"ח או סכום אחר שנקבע חלות ההוראות הבאות:

– צו בית המשפט לא ניתן לערעור אלא ברשות

– הנכסים יחולקו אם הדבר מעשי בדיבידנד אחד

באמצעות פשיטת רגל קטנה מוסמך למעשה בית המשפט הדן בהליך פשיטת רגל לנהל הליך מקוצר , יעיל ומהיר יותר בהתחשב בכך שנכסי החייב מצוצמצים, מה שמפשט ומיעל את הליך פשיטת הרגל הן בעבור החייב והן  בעבור נושיו.