פש"ר 22310-05-11- בנק הפועלים בע"מ נגד גולן חדד ואח'- המחוזי – חיפה

פש"ר (חיפה) 22310-05-11

בנק הפועלים בע"מ

נ ג ד

1. גולן חדד

2. הכונס הרשמי מחוז חיפה

 

בית המשפט המחוזי בחיפה

[13.07.2011]

 

 

כב' השופט מנחם רניאל

החלטה

 

לאחר שעיינתי בבקשת הנושה ובמסמכים המצורפים אליה, אני מחליט בזה כדלקמן:

 

א. ניתן צו כינוס לנכסי החייב.

ב. הכונס הרשמי (להלן: הכונ"ר) מתמנה בזאת ככונס לנכסי החייב.

ג. הנני מורה על עיכוב יציאת החייב מן הארץ. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונ"ר; על משטרת ישראל לעכב את יציאת החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.

ד. על החייב לבצע את הפעולות הבאות:

1) להתייצב בפני הכונ"ר במשרדו בכל עת שידרש לכך, לצורך חקירה.

2) לשלם לכונ"ר לטובת נושיו סך של 1,000₪ לחודש, החל מיום 1.8.2011 ומדי חודש בחודשו עד ליום ה- 10 בכל חודש.

3) להגיש לכונ"ר תוך שבעה ימים מהיום, דו"ח על מצב עסקיו בשלושה עותקים; אלא אם כן יפטור אותו הכונ"ר מחובה זו.

4) להגיש לכונ"ר דו"ח אחת לחודשיים, על הכנסותיו והוצאותיו על פי הטפסים שיימסרו לו על ידי הכונ"ר או שיורדו על ידי מהאינטרנט.

ה. ניתן בזאת צו לעיכוב כל ההליכים מכל סוג שהוא כנגד החייב, כאמור בסעיפים 20(א) ו-22(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.

ו. אני מטיל על החייב את ההגבלות לפי סעיף 42א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (עותק מהוראת הפקודה מצוי במזכירות בית המשפט).

ז. המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 19.4.2012 שעה 08.30.

P
ח. אני מורה כי הפרסום שיתבצע ע"י הכונ"ר והמודיע על אסיפת הנושים, יכלול הודעה בדבר המועד הקבוע לעיל, ויהווה הזמנה כדין לנושים. ללא קשר לפרסום ימסור הכונ"ר לחייב מהו המועד שנקבע לאסיפת הנושים, בתוך 14 יום ממתן צו הכינוס.הפרסום שיבוצע על ידי הכונ"ר של צו כינוס זה, יכלול את מועד הדיון האמור.ט. החייב ימציא הודעה על מתן צו זה, הכוללת עותק מצו הכינוס, והתאריך שנקבע לאסיפת הנושים, אשר נמסר לחייב על ידי הכונ"ר לפי סעיף ח' לעיל, בכל תיקי ההוצל"פ המתנהלים נגדו, וכן לכל נושיו, לרבות אלה אשר טרם פעלו נגדו במסגרת ההוצל"פ, וזאת בתוך 21 ימים מהיום.החייב ימציא העתק החלטה זו לכל לשכות ההוצאה לפועל.

 

 

ניתנה היום, י"א תמוז תשע"א, 13 יולי 2011, בהעדר הצדדים.