פתיחת חשבון בנק לפושט רגל

חשבון בנק לחייב בפשיטת רגל וחדלות פירעון


העדר חשבון בנק לחייב בפשיטת רגל מקשה מאוד על החייב ביום יום. אחד מיתרונות ההליך עבור חייב בפשיטת רגל הנו הזכות לפתוח חשבון בנק.  רשאי לנהל חשבון בנק ביתרת זכות וללא פנקסי שיקים . פתיחת חשבון הבנק עשוי להקל על החייב בהתנהלות היומיומית . החייב יוכל להפקיד ולמשוך את משכורתו או הכנסתו האחרת לחשבון , לבצע הוראות קבע ואף להשתמש בכרטיס חיוב מידי , מה שיהפוך את חייו ביומיום לנוחים יותר. 

איפה מופיע שחייב יכול לפתוח חשבון בנק בפשיטת רגל ?

הסרת המגבלה על שימוש בחשבון בנק מצויה בצו הכינוס ( הכוונה לצווי הכינוס שניתנו בשנים האחרונות ולא לצווי כינוס ישנים). במסגרת צו הכינוס מורה בית המשפט במפורש כי החייב רשאי לנהל חשבון בנק ביתרת זכות ואף לבצע הוראות קבע ולעשות שימוש בכרטיסי חיוב מידי . הוראה מקבילה מצויה בצו לפתיחת הליכים הניתן בתחילת הליך חדלות פירעון .

סירוב בנק לפתיחת חשבון לחייב בפשיטת רגל או חדלות פירעון

 

מכאן שחייב בפשיטת רגל או חדלות פירעון זכאי לנהל חשבון בנק ולא ניתן למנוע זאת ממנו. עם זאת קיימים מקרים שבהם בנקים מסיבותיהם מסרבים או מקשים על פתיחת חשבון בנק לחייב תוך שימוש בהסברים ( ולעתים , תירוצים ) כאלו ואחרים, מה שגורם לחייב לחשבון כי בשל מצבו אין לו זכות לנהל חשבון בנק.

בהקשר זה חשוב לדעת שהמפקח על הבנקים פרסם הנחיות המחייבות בנקים לאפשר לחייב לנהל חשבון בנק. במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 422 "פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו"  קבע המפקח על הבנקים נוהל ברור והציג עמדה ברורה של בנק ישראל בעניין זה.

איסור על סירוב בנק לפתוח חשבו ללקוח


במסגרת הוראה 422 קבע המפקח על הבנקים כי בנק לא יסרב סירוב בלתי סביר לפתוח חשבון ללקוח רק בשל היותו לקוח מוגבל או מוגבל מיוחד או מוגבל חמור או היותו  חייב המצוי או היה מצוי בהליך פשיטת רגל או חייב שהתנהלו בינו לבין הבנק הליכים משפטיים בעבר או חייב שהוטל עיקול על חשבונו.

עם זאת ובהקשר זה יש לציין כי הבנק רשאי לדרוש את הסכמת הלקוח לאישורו  של המנהל המיוחד או הנאמן בפשיטת רגל לצורך פתיחת החשבון .

מכאן שחייב הנתקל בתשובת הבנק כי לא ניתן לפתוח לו חשבון בשל היותו בפשיטת רגל או בשל עיקול או כי בינו לבין הבנקים התנהלו הליכים משפטיים  צריך להבין כי הסירוב שקיבל מהבנק לפתוח חשבון בנק אינו סירוב סביר , ושאין לקבל אותו.

סירוב לאפשר כספומט, הוראות קבע , כרטיס חיוב מידי וקבלת מידע באינטרנט


  • לשלם באמצעות חיוב בהרשאה (  לבצע הוראת קבע)
  • לעשות שימוש בכרטיס חיוב מידי.
  • לעשות שימוש בכרטיס כספומט.
  • לעשות שימוש בערוצי תקשורת לקבלת  מידע וביצוע פעולות.
  • לעשות שימוש בעמדת שירות לאיחזור מידע . 

עוד קבע המפקח על הבנקים כי ישנם מסמכים שאינם רלוונטיים במסגרת בקשת בנק לבחון את בקשת הלקוח לפתיחת חשבון ובין היתר, דרישה לקבלת אישור על סגירת חשבון בבנק אחר או דפי חשבון קודמים מחייב שהצהיר כי לא ניהל חשבון בנק בעבר.

לסיכום , חייב בפשיטת רגל או חדלות פירעון זכאי לנהל חשבון בנק בהיותו בהליך פשיטת רגל או חדלות פירעון ואין מקום למנוע זאת ממנו. ההיתר לניהול חשבון בנק לחייב בפשיטת רגל רגל או חדלות פירעון אף מסייעת ביצירת שקיפות מצד החייב באשר להכנסותיו והוצאותיו ועולה בקנה אחד עם דרישות ההליך .