ניהול עסק בפשיטת רגל – האם זה אפשרי ?

ניהול עסק בפשיטת רגל היא עניין נפוץ שעולה במסגרת הליכי פשיטת רגל. חייב הפונה להליך פשיטת רגל המבקש לפתוח עסק כעצמאי  או להמשיך לנהל אותו נדרש לקבלת היתר לניהול העסק. 

לעתים סבור החייב שהיותו עצמאי יאפשר לו להגדיל את הכנסתו . לעתים לאור נסיבותיו של החייב ניהול עסק נוח ומעשי יותר עבור החייב מאשר להיות שכיר. לעתים החייב ניהל את העסק עוד לפני שהגיש בקשה לפשיטת רגל , והוא מעוניין להמשיך להפעיל אותו.

מה צריך לעשות כדי לנהל עסק בפשיטת רגל ?

 

לשם ניהול עסק בפשיטת רגל  יש להגיש בקשה למתן היתר לניהול העסק לבית המשפט. בקשה מסוג זה  צריכה להיות מפורטת ומנומקת ובמסגרתה על החייב להבהיר מהי מהות העסק , מהם מאפייניו, האם בכוונתו להעסיק עובדים , האם העסק מצריך השקעה , האם לצורך ניהול העסק יש צורך בשימוש בשיקים או בקבלת רשאי, כיצד הוא מעריך את סיכויי העסק להניב רווחים ומהי ההכנסה שאותה הוא צופה מניהול העסק .  

ניהול עסק בפשיטת רגל : השיקולים המנחים 

 

ההחלטה למתן היתר לניהול עסק כרוכה בשיקולים שונים המשפיעים על התוצאה הסופית . פתיחת עסק בפשיטת רגל או בהליך חדלות פירעון והיתר לניהולו  יוצרת במסגרת ההליך חוסר בהירות באשר להכנסותיו הצפויות של החייב. כשכיר , לרוב השכר הוא יציב , בין שהוא שכר נמוך , ממוצע או גבוה. 

מאידך במסגרת ניהול עסק ההכנסה בד"כ אינה יציבה .ישנם עסקים עונתיים שעיקר ההכנסה מניהולם נוצרת בעונה מסוימת, ישנם עסקים שההכנסה  החודשית הנובעת מניהולם יציבה באופן יחסי וישנם עסקים שהיקף ההכנסה מניהולם ועיתוי קבלת ההכנסה אינו צפוי. יכולים להיות חודשים שבהם מחזור ההכנסות גבוה וחודשים ארוכים  ללא הכנסה בכלל. כשמדובר בעסק חדש לרוב לא ניתן לצפות את היקפי ההכנסות בכלל .

מכאן שחייב המעוניין לנהל עסק בפשיטת רגל צריך לשכנע  את בעל התפקיד  ובית המשפט כי קיימת תועלת והצדקה ממשית לניהול העסק כעצמאי.  ככל שהכנסת החייב מהעסק נמוכה יותר, והצפי לרווחים פחות ברור  כך פתיחתו או המשך ניהולו פחות מוצדקים , וככל שניהול העסק פחות מוצדק כך קטן הסיכוי שיינתן  לחייב היתר להמשך ניהולו . כמו כן ככל שהעסק מצריך השקעה או העסקת עובדים גדל הסיכון הכרוך בניהולו וקטן הסיכוי שהחייב יקבל היתר לפתיחתו של העסק או המשך ניהולו.

היתר להיות עוסק פטור או עוסק מורשה

 

מתן היתר לניהול עסק אין פירושו מתן אישור להיות עוסק פטור או עוסק מורשה. שיקול הדעת באם להתיר לחייב פתיחת תיק עוסק מורשה או עוסק פטור הנו של רשות המיסים בעניין זה. לפיכך , אם בית המשפט יתיר לחייב לפתוח עסק בפשיטת רגל עליו יהיה לפנות לרשות המיסים ולבקש לפתוח תיק.

מהם הדרישות השוטפות הנובעות מניהול עסק בפשיטת רגל ?

אם ניתן לחייב היתר לניהול עסק במסגרת הליך פשיטת הרגל הדבר לא מסתיים בקבלת ההיתר. החייב יידרש לדווח אודות ההכנסות השוטפות של העסק ובמסגרת ההיתר לניהול עסק יקבעו תנאים שבהם יהיה עליו לעמוד . לרוב התנאים כוללים איסור על קבלת אשראי , ושימוש בשיקים, דיווח על הוצאות מהותיות במסגרת ניהול העסק, העסקת מנהל חשבונות / רואה חשבון שיטפל בהנהלת החשבונות ובדיווח על ההכנסות לרשויות המס והמצאת דוחות כספיים ונתונים אחרים למנהל המיוחד / הנאמן . אי עמידה בתנאים לניהול העסק יכולה להביא לכך שבית המשפט יבטל את ההיתר שניתן להמשך ניהולו.

תנאים שונים לניהול עסק בהליך חדלות פירעון

 

הגם שמאמר זה עוסק בתנאים לקבלת היתר לניהול עסק בהליך פשיטת רגל יצוין כי במסגרת הליכי חדלות פירעון . התנאים לניהול עסק הנם שונים במקצת מהתנאים לקבלת היתר לניהול עסק בהליך פשיטת רגל . במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי   ובמהלך תקופת הביניים , הסמכות לדון בבקשה למתן היתר לניהול העסק של הממונה , והוא זה שיחליט אם להתיר לחייב ( המכונה – "היחיד") . לממונה אף סמכות לנהל את העסק במקום החייב.