צו מאסר בפשיטת רגל

צו מאסר בפשיטת רגל יכול ה להינתן כנגד כל חייב המפר את הוראת בית המשפט הדן בהליך פשיטת. סעיף 179 לפקודת פשיטת הרגל  מסמיך  את בית המשפט הדן בהליכי פשיטת רגל לאכוף הוראה , החלטה או צו שנתן  כלפי חייב , נאמן או כל אדם אחר באמצעות צו מאסר וזאת בנוסף לכל תרופה  או סעד העומד  כלפי האדם המסרב לציית לצו בית המשפט.

משמעות הדבר הנה כי בית המשפט יכול לאסור בצו מאסר  חייב המצוי בהליך פשיטת רגל אשר אינו ממלא החלטה או  החלטות בית משפט. כמו כן בית המשפט יכול להורות על מאסר בצו מאסר  נאמן בפשיטת רגל אשר אינו מציית לבית המשפט וכן  כל אדם אחר שמפר את החלטת בית המשפט הדן בהליך פשיטות רגל  ,גם אם הוא  אינו צד להליך פשיטת הרגל.

יש לציין בהקשר זה שבתי המשפט נוטים להפעיל את סמכות המעצר במשורה ובמקרים מיוחדים וחריגים ולרוב במקרים קיצוניים ולא כדבר שבשגרה. 

בסעיף 285 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי קיימת הוראה מקבילה המתירה לבית המשפט ליתן צו למעצר ליחיד לפרק זמן של עד 10 ימים לחייב אם הוא מצא אם הוא מצא כי הדבר דרוש על מנת למנוע מהחייב מלהכביד או לפגוע בהליך חדלות הפירעון  או מלהבריח מסמכים או נכסים , והוא שוכנע שאין פתרון חלופי כדי למנוע זאת .