קבעו לי תשלום חודשי גבוה – האם כדאי להפחית אותו ?

צו תשלומים גובה התשלום החודשי הנקבע במסגרת הליכי פשיטת רגל תלוי במספר גורמים , בין היתר בהיקף ההוצאות ההכרחיות של פושט הרגל, רף מינימלי  ופוטנציאל ההשתכרות של החייב.

התשובה לשאלה אם כדאי להפחית צו תשלומים שנקבע בהליך פשיטת רגל תלויה במצבו באישי של כל חייב. חייב שהיקף הכנסתו הפנויה ( הכנסות בניכוי הוצאות הכרחיות ) גבוה מסך התשלום החודשי שנקבע לא בהכרח ירצה לבקשת את הפחתת צו התשלומים שכן הכנסתו הפנויה מאפשרת לו לשלם את התשלום החודשי והתפיסה המשפטית הרווחת בעניין זה היא כי ההכנסה הפנויה צריכה בראש ובראשונה לשמש לפרעון חובותיו של החייב בפשיטת רגל.

מאידך כשצו התשלומים שנקבע אינו מאפשר לחייב לעמוד בהוצאותיו ההכרחיות  ופוטנציאל ההשתכרות של החייב נמוך יתכן ונכון יהיה לבקש את הפחתת צו התשלומים בהתאם.

לצורך בחינת כדאיות שינוי צו התשלומים יש לבצע אבחון כלכלי נכון שיאפשר להעריך את הסיכוי לשנות את צו התשלומים שנקבע.